Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased lahendavad iseseisvalt etteantud töövihiku ülesande.
  2. Kui kõigil on valmis, tulevad seisavad õpilased klassi ette ühte rivisse.
  3. Ülesannet hakatakse kontrollima. Kellel oli vastus õige, jääb seisma.
  4. Kellel on vastus vale, läheb oma kohale, parandab oma töövihikus oleva vastuse õigeks ning kontrollib ülesannet istudes edasi.
  5. Viimasena jäävad seisma need, kellel on kõik vastused olnud õiged.