Veidi pikemat aega tegutsenud ning Liikuma Kutsuva Kooli vapi pälvinud koolid on lubanud, et nad on valmis oma häid praktikaid ka teiste koolidega jagama. Siin ongi maakondade kaupa välja toodud, milliste koolidega saaksite kogemuste ja praktikate jagamiseks ühendust võtta!

Koolide tegemisi tutvustavad postrid

Paljud vapi pälvinud koolid tutvustasid oma tegemisi sügisseminaril plakatite abil.

Liikuma Kutsuvate Koolide kogemusvideod

Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtteid rakendavaid koole on juba päris palju. Siin jagame mõningaid kogemusi ja tegemisi.

Kooli päevakava muutmine – Päivi Märjamaa

Puhja Kooli juht Päivi Märjamaa räägib oma kooli kogemustest õppimist, liikumist ja koolirõõmu toetava tunniplaani loomisel

Õuesõpe – Pille Eha

Õpetaja Pille Eha, kes annab Koeru Keskkoolis matemaatikatunde, räägib videos, mida head on õuetundide korraldamine temale ja ta õpilastele kaasa toonud.

Liikuma kutsuv koolikultuur – Sigrid Tilk

Muraste Kooli liikumisõpetuse õpetaja, kooli vunktiimi eestvedaja ja koolitaja Sigrid Tilk räägib oma kooli kogemuse põhjal, mida head teeb see, kui arendada liikuma kutsuvat koolikultuuri.

Mis on Liikuma Kutsuv Kool? – Jevgenia Kirsanova

Jevgenia Kirsanova, kes õpetab Narva Kreenholmi Gümnaasiumis eesti keelt ja töötab värskelt ka koolitajana, tutvustab selles videos Liikuma Kutsuva Kooli programmi ja oma kogemust sellega. Video on vene keeles.

Kehalisest kasvatusest liikumisõpetuseks – Sigrid Tilk

Muraste Kooli liikumisõpetuse õpetaja, kooli vunktiimi eestvedaja ja koolitaja Sigrid Tilk tutvustab liikumisõpetust.