Kui lapsed saavad piisavalt liikuda, on nad tervemad, rõõmsamad ja ka paremad õppijad. LiikumaKutsuvKool.ee leheküljelt leiad hulgaliselt ideid ja soovitusi, kuidas tuua rohkem liikumist laste ja noorte koolipäeva.

– Kuidas vähendada järjestikust istumist ainetundides?
– Millised on võimalused lisada liikumist vahetundidesse?
– Kuidas toetada aktiivsemat kooliteed?
– Kuidas saab koolimaja ja kooliõu olla liikuma kutsuv?
– Kuidas saab koolipäeva ülesehitus luua võimalused liikumiseks?

Ja mis on väga oluline – iga kool või kooliga seotud inimene saab hakata ise muutusi looma.

MIKS peaks toetama koolipäeval liikumist?

Kõik lapsed ja noored vanuses 5–17 aastat peaksid aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60 minutit, see on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka õppimisvõime jaoks.

Tartu Ülikooli Liikumislabori uuringud näitavad, et koolipäevadel liigub 7–13-aastastest Eesti õpilastest piisavalt vaid iga neljas. Ligikaudu viiendik lastel ei liigu ühelgi päeval minimaalsel soovituslikult tasemel.

Liikumine on nii vajadus kui võimalus. Uuringud näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad suurema koolirõõmu ja paremate õpitulemustega. Tänapäeva istuval ajastul ei ole liikumine laste jaoks loomulik osa päevast, vaid vajab teadlikku suunamist ja soodustamist, sh ka pika koolipäeva jooksul.

Liikumisaktiivsuse tase kujuneb nelja liiki käitumisest:
– aktiivne mäng,
– organiseeritud spordis osalemine,
– aktiivne koolitee,
– kehaliselt mitteaktiivne aeg.

Peamised keskkonnad ja mõjutajad, mis saavad luua eeldusi ja võimalusi liikumiseks, on:
– perekond ja sõbrad,
– lasteaed ja kool,
– kogukond ja ümbritsev keskkond,
– riiklikud strateegiad ja investeeringud.

MIS programm on LIIKUMA KUTSUV KOOL?

Liikuma Kutsuv Kool on programm, milles alates 2016. aastast otsitakse Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel koostöös koolidega toimivaid lahendusi, kuidas muuta koolipäevad liikuvamaks ja tuua rohkem liikumisrõõmu iga õpilaseni. Meie visioon on, et kõigil Eesti õpilastel peab olema võimalus õppida Liikuma Kutsuvas Koolis.

Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtted

– liikumine on koolipäeva loomulik osa, mis toetab õppimist, suhteid ja tervislikku arengut,
– liikuma kutsuv kool toetab koolipere liikumist aktiivsete ainetundide, vahetundide, koolitee ja kehalise kasvatuse kaudu
– see on osa koolikultuurist
– liikumist toetavad ka kooliruumid ja kooliõu
– liikumine koolipäeva eri osades toob juurde koolirõõmu ning pakub õpilastele võimalust ka ise osaleda ja panustada oma koolipäeva liikuvamaks kujundamisel
– liikumine on rohkem kui ainult sport

Koolidel on erinevad tingimused, vajadused ja võimalused. Seetõttu on oluline, et iga kool leiaks endale kõige paremini sobivad lahendused. Liikuma Kutsuv Kool tähendab koolipere, lapsevanemate, omavalitsuse head läbikäimist ja koostööd õpilaste liikumise toetamisel.
Programmi Liikuma Kutsuv Kool arendamist toetavad:
Sotsiaalministeerium

KES kuuluvad LIIKUMA KUTSUVA KOOLI võrgustikku?

Liikuma Kutsuv Kool on koosloomel põhinev võrgustik, kus osalevad lisaks koolidele ja kooliperedele TÜ liikumislabor, sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, ühiskonnateaduste instituut, hariduseksperdid ja paljud teised partnerid.

Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustiku kuuluvad koolid üle Eesti: