TÜ liikumislabor on koostöös koolide ja teiste partneritega välja töötanud materjalid, mis on abiks plaanide tegemisel, osapoolte kaasamisel ja liikumise lisamisel koolipäeva.

Tööriistad koolis tegutsemiseks

Liikuma Kutsuva Kooli Eneseanalüüs (KENA) 

Liikuma Kutsuva Kooli eneseanalüüs (KENA) annab hea ja realistliku ülevaate kooli hetkeolukorrast ja aitab kavandada teekonda Liikuma Kutsuvaks Kooliks. Muutused võtavad aega. KENA võimaldab toimunud muutusi hinnata ja tulevastele suunda valida.

Meie jaoks on KENA võimalus näha võrgustiku üldiseid arengusuundi: millistes valdkondades toimuvad arengud ja millised vajaksid enam tuge. Iga kooli täidetud KENA aitab kaasa Liikuma Kutsuva Kooli programmi arengule ja  koolidele väljakutsete korral paremini abiks olemisele.

MILLEST KENA KOOSNEB? 

KENA koosneb kuuest igale Liikuma Kutsuvale Koolile olulisest sisutegevuste valdkonnast ehk plokist: meeskond, koostöö ja võrgustik; kooliruum ja -õu; aktiivne vahetund; aktiivne ainetund; liikumisõpetus ja aktiivne koolitee.

KUIDAS KENA TÄITA? 

KENA avamiseks ja täitmiseks klõpsake siia. Kui KENA on täidetud, saate tulemused sealtsamast endale pdf-ina alla laadida.

Analüüsi tegemist võiks eest vedada kooli LKK meeskond. KENA võib täita ka väiksemate plokkide haaval, kutsudes iga ploki juurde kaasa mõtlema olulised osapooled teie koolist. Veebikeskkond loob teile lingi, mille abil saab pooleli jäetud analüüsi juurde sobival ajal tagasi pöörduda.

Küsimused, millele vastate, on sõnastatud kaugemate eesmärkidena, mille poole Liikuma Kutsuva Koolina püüelda. Vastates hinnake kooli hetkeseisu selle eesmärgi poole liikumisel skaalal ühest kuueni. KENA on eeskätt tööriist teile endile, seepärast julgustame teid seda täitma, lähtudes asjaoludest nii, nagu nad parajasti on.

Kui tahaksite KENAga enne selle põhjalikumat täitmist veidi tutvuda, siis võite heita pilgu sellele versioonile siin.

Tegevuskava juhend

Selleks et kaasamise, huvide väljaselgitamise ja eneseanalüüsi käigus kogutud häid ideid saaks võimalikult tõhusalt rakenda, soovitame koostada tegevusplaani, kus on kirjas ka tähtajad ja vastutajad.

Koolid on koostanud üldjuhul ühe- või kolmeaastase tegevuskava. Kolmeaastane tegevuskava võimaldab tegevusi põhjalikumalt planeerida ja koolile sobivamas tempos ette võtta ning loob suurema süsteemsuse.

Kui tegevusaasta saab läbi, soovitame teha tagasivaate tehtule ja viia tegevuskavva sisse muudatused – mis sel aastal õnnestus, millega jätkata või mis vajab muutmist. Kui esimesed sammud on astutud ja muutused on juba püsivamat laadi, siis tasub edaspidised tegevused integreerida kooli üldistesse tegevusplaanidesse. Nii on see juba mitmetes koolides.

Tegevuskava koostamisel võite kasutada meie koostatud vormi, aga võite valida ka endale sobiva formaadi.

Laadi alla: tegevuskava põhi (.docx).

Mõttetahvel – kaasamise töövahend

Mõttetahvli näidis

Mõttetahvel on üks võimalikest meetoditest, mille abil kaasata õpilasi, kolleege, lapsevanemaid kas klassi või kooli tegevuste kavandamisse.

Paluge mõttetalgutel osalejatel esialgu mõelda ja siis kirja panna (individuaalselt, paaris- või rühmatööna) mõtted, mis tekivad mõttetahvli küsimusi lugedes.

Iga mõtte võiks panna kirja eraldi väikesele paberilehele (isekleepuvad märkmepaberid) ning kinnitada väljaprinditud mõttetahvlile.

Võite anda iga küsimuse üle mõtlemiseks eraldi aja. Julgustage osalejaid, rõhutades, et igaühe panus ja kirjapandud mõte on oluline ja aitab kaasa Liikuma Kutsuvaks Kooliks kujunemisel.

Laadi alla: mõttetahvel koos küsimustega, valge (pdf, sobib A3 paberile printimiseks).

Laadi alla: mõttetahvel koos küsimustega, kollane (pdf, sobib A2 paberile trükkimiseks trükikojas).

“Kuidas kujundada liikuma kutsuvat koolihoovi?” ehk lühidalt koolihoovi meelespea

koolihoovi-meelespea_nov_a3

Laadi alla: plakat (pdf)

Liikuma Kutsuva Kooli märkmik

A5 suuruses märkmik sisaldab tutvustavat infot Liikuma Kutsuva Kooli programmi kohta.

Märkmikust leiate võrgustiku koolide nimekirjad ning liikumisaktiivsuse soovitused, samuti info õpetajate liikumisrõõmu, aktiivse ainetunni, aktiivse vahetunni, aktiivse koolitee ja liikumisõpetuse kohta. Laadi alla: märkmik (pdf)

Liikumisrõõmu kalender

A3 suuruses kalender valmis õpetajate liikumisrõõmu aasta raames.

Igal koolikuul selles kalendris on oma fookus ja mõned soovitused, mida koos töökaaslastega ette võtta. Soovitused on mõeldud katsetamiseks ja täiendamiseks nii, nagu teile paremini sobib, või inspiratsiooniks, et koos uusi tegevusi välja mõelda.

Laadi alla: kalender (pdf)

Kõnnikoosoleku soovitused

oleme kokku pannud mõeldes neile, kes esimest korda kõnnikoosolekut kavandavad. Kõnnikoosolek vähendab istumisaega ning lisab tööpäeva tublisti liikumisaktiivsust. Laadi alla: kõnnikoosoleku soovitused (pdf)

Kõnnikoosolekut saab edukalt pidada ka distantsilt või veebikoosoleku asemel. Mõned soovitused selleks leiad siit.

Liikumispausid

Vahvad liikumispauside videod oleme koondanud eraldi liikumispauside lehele. Seal leidub nii rahvusvahelisi hitte, koolide endi filmitud pause kui ka liikumislabori üles võetud pause.

Lisaks valmisid 2021. aastal Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse eestvedamisel Liikuma Kutsuv Ülikool algatuse raames valik liikumispause üliõpilastele ja õppejõududele.

Aktiivne ainetund

X-breik

X-breik on lihtne võimalus ainetundidesse liikumise lisamiseks. Sobib nii õpitu kordamiseks kui ka lihtsalt väikeseks aktiivseks puhkepausiks ainetunnis.
Salvesta need slaidipõhjad endale arvutisse ja ava PowerPoint programmis. Järgi sedelitel olevaid juhiseid ja koosta soovitud teemal enda X-breik.
X-breik on loodud Soomes. Täiendavat infot soome keeles leiab Liikkuva Koulu lehelt
Laadi alla: slaidipõhjad

I kooliastme numbrikaardid

Kaarte on võimalik kasutada nii kiireks liikumispausiks kui ka siduda tunniteemaga. Pakis on 100 kaarti, mille ühel pool on numbrid ühest sajani ja teisel pool pildid loomadest, spordialadest, ametitest, ilmastikunähtustest, transpordivahenditest, igapäevategevustest.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, komplekti hind 32 eurot (koos km-ga)

I kooliastme tähekaardid

Kiireks liikumispausiks sobivad kaardi ühel pool olevad harjutused. Igal kaardil on neli harjutust, mis arendavad jõudu, vastupidavust, koordinatsiooni ja tasakaalu. Kaardi teisel küljel on tähestik (32 tähte) ja kirjavahemärgid (8 tk). Pakis on kokku 40 kaarti.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, komplekti hind 23 eurot (koos km-ga)

II kooliastme harjutuskaardid

Harjutuskaardid sobivad hästi liikumispausiks. Pakis on 40 kaarti, mille ühel poolel on venitusharjutused ning pöördel mängulised ja lõbusad koordinatsiooniharjutused. Võrreldes I kooliastme tähekaartidega on nende kaartide harjutused mõnevõrra keerulisemad.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, komplekti hind 23 eurot (koos km-ga)

Täheplakat

Täheplakat on A2 suuruses tähestikuga plakat, kus iga tähe taga on harjutus. Plakat on olemas trükitähtedes eesti keeles ning kirjatähtedes eesti, vene, inglise, saksa, prantsuse ja ukraina keeles.
Saadavus: hetkel on tellimiseks saadaval ainult vene-, saksa- ja prantsuskeelsed plakatid. Neid saate tellida liikumislabor@ut.ee, suurus A2 hind: 1 tk 5 eurot, 10 tk 25 eurot (koos km-ga). NB! Postiga saatmise miinimumkogus on 5tk.

Täheplakat alla laadimiseks ja omal käel väljatrükkimiseks: eesti, inglise ja ukraina keeles.

Täringuplakat

Lühikesed ja lõbusad liikumispausid kasutamiseks eelkõige II ja III kooliastme ainetundides, kuid väikeste mugandustega sobivad ka noorematele õpilastele ja miks mitte ka õpetajate või lastevanemate koosolekutele. Veeretage täringut ja vastavalt saadud silmade arvule leiate “päeva mängu” õige nädalapäeva alt, või leiutage päris oma süsteem.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, suurus A1 hind: 1 tk 8 eurot, 10 tk 50 eurot (koos km-ga). NB! Postiga saatmise miinimumkogus on 5tk.

Aktiivne vahetund

Mängukaardid 2018

Spiraalköites mängukaartide komplektis on 20 mängu, mis aitavad mängujuhtidel toredalt ja aktiivselt sisustada aktiivseid vahetunde.

Saadavus: ei ole saadaval.

Mängukaardid 2019

Spiraalköites mängukaartide komplektis on 19 mängu, mis aitavad mängujuhtidel toredalt ja aktiivselt sisustada aktiivseid vahetunde.

Saadavus: ei ole saadaval.

Valiku toredaid mänge leiate ideepangast (kasutage filtrit vahetund).

Liikumisaktiivsus

Liikumissoovitused

Postril on kujutatud laste ja noorte liikumissoovitusi – aktiivset liikumist vähemalt 60 minutit iga päev. Lisaks tuuakse välja, et oluline on tegeleda erinevate spordialadega, et arendada mitmekülgselt kehalisi oskusi ning tore on liikuda koos erinevate inimestega – nii sõprade, perega kui ka üksi.
Laadi alla: liikumissoovituste plakat (.pdf)

Sammude lugemine

Selleks, et saada parem ülevaade kui palju õpilased või õpetajad ikkagi liiguvad, võib aeg-ajalt korraldada sammude lugemise nädalaid. Sammude lugemise nädalal võid klassi seinale panna sammude lugemise plakati, kuhu saate kirja panna ühiselt kokku lepitud eesmärgi ning igapäevase sammude tulemuse. Kindlasti loe läbi ka väike juhend sammude lugemise kohta. Omalt poolt soovitame mõõtmisnädalal tunnustada kindlasti kõiki neid, kes igal päeval (või vähemalt 80% päevadest) on täitnud ühiselt kokku lepitud sammude eesmärgi. Kuna oluline on, et võimalikult palju õpilasi liiguksid vähemalt minimaalse soovitusliku taseme (12 000 sammu päevast), mitte paar üksikut liiguks palju.
Laadi alla: sammude lugemise plakat (.pdf)

Teadusuuringud liikumise kasulikkuse kohta

Lühike ülevaade teadusuuringutest, mis toovad välja miks on liikumine kasulik, kuidas toetab liikumine ainetunnid ja vahetunnis õppimist ja omavahelisi suhteid ning palju Eesti õpilased liiguvad. Loe lähemalt

Ruum ja Õu

Muutuv kooliruum

Eesti Arhitektide Liidu juhendmaterjal tänapäevast õpikäsitlust toetava koolikeskkonna kavandamiseks. 2019. 

Eesti Arhitektide Liit teeb koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga pakkudes ruumialast nõu kohalikele omavalitsustele ja koolidele. Loe lähemalt

Kättesaadav: issuu keskkonnas.

Koolimaja kutsub liikuma

Materjali eesmärk on innustada kõiki kaasa mõtlema, milliseid turvalise liikumise võimalusi saab koolikeskkond pakkuda, toetamaks laste ja noorte mitmekülgset heaolu – paremat füüsilist tervist, paremaid õpilastevahelisi suhteid ja paremat õpivõimet (autorid: Klementi K, Tõugu K, Arro G, Kull M, Hannus A, 2015).
Laadi alla: raamat (.pdf)

Liikuma Kutsuv Kool on Tartu Ülikooli poolt kaitstud kaubamärk. Liikuma Kutsuva Kooli logo võivad oma kodulehel kasutada kõik võrgustikku kuuluvad koolid. Materjalidel ja pluusidel logo kasutamiseks palume eelnevalt võtta ühendust liikumislaboriga (liikumislabor@ut.ee).

Laadi alla: (jpg) või (pdf)