TÜ liikumislabor koos partneritega on välja töötanud mitmed materjalid, mis aitavad iga-aastase tegevuskava koostamisel, erinevate osapoolte kaasamisel ja liikumise lisamisel koolipäeva.

Tegevuskavade tööriistad

Koolide ENeseAnalüüs (KENA)

Kui kool püstitab endale eesmärgi luua muutusi, siis on oluline kaardistada olemasolev olukord. Liikuma Kutsuva Kooli eneseanalüüs (KENA) on hea võimalus hinnata kooli meeskonnaga ühiselt hetkeolukorda ning kavandada eesmärke pikemas ajaraamis. Muutused võtavad aega ning KENA aitab kaasa tegevuskava prioriteetide paika sättimisel. KENA täitmine võiks toimuda iga aasta enne tegevuskava koostamist ning see võimaldab hinnata muutusi ja suunata koostatava tegevuskava fookusi.
Kooli meeskonnaga KENA arutamiseks saad välja printida KENA küsimustiku (.pdf). Kõikidel võrgustiku koolidel palume KENA täita ka elektroonselt.

Tegevuskava juhend

Selleks et kaasamise, huvide väljaselgitamise ja eneseanalüüsi käigus kogutud head ideed saaksid võimalikult tõhusalt rakendatud, soovitame koostada tegevusplaani, kus on kirjas ka tähtajad ja vastutajad. Oleme töötanud välja tegevuskava põhja, mis koos koolide eneseanalüüsi tööriistaga (KENA) aitab panna paika õppeaasta prioriteete õpilaste liikumise toetamisel ning jälgida aastate jooksul toimunud muutusi.
Saadavus: Lae alla tegevuskava põhi (.docx)

Kaasamine

Mõttetahvel

Mõttetahvlile võib lasta joonistada aktiivsed tegevused, millega nad õppeaasta või -veerandi jooksul ainetunnis ja/või vahetunnis tegeleda.
Samuti saab mõttetahvlit kasutada kooli liikumise teema läbi mõtestamisel.
Saadavus: Lae alla mõttetahvel (.jpg)

Ainetunnid

X-breiki

X-breiki on lihtne võimalus ainetundidesse liikumist lisamiseks. Sobib nii õpitu kordamiseks kui ka lihtsalt väikeseks aktiivseks puhkepausiks ainetunnis.
Salvesta need slaidipõhjad endale arvutisse ja ava PowerPoint programmis. Järgi sinistel sedelitel olevaid juhiseid ja koosta soovitud teemal enda X-breiki.
X-breiki on loodud Soomes. Täiendavat infot soome keeles leiab Liikkuva Koulu lehelt
Saadavus: Lae alla slaidipõhjad

I kooliastme numbrikaardid

Kaarte on võimalik kasutada nii kiireks liikumispausiks kui ka siduda tunniteemaga. Pakis on 100 kaarti, mille ühel pool on numbrid ühest sajani ja teisel pool pildid loomadest, spordialadest, ametitest, ilmastikunähtustest, transpordivahenditest, igapäevategevustest.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, komplekti hind 32 eurot (koos km-ga)

I kooliastme tähekaardid

Kiireks liikumispausiks sobivad kaardi ühel pool olevad harjutused. Igal kaardil on neli harjutust, mis arendavad jõudu, vastupidavust, koordinatsiooni ja tasakaalu. Kaardi teisel küljel on tähestik (32 tähte) ja kirjavahemärgid (8 tk). Pakis on kokku 40 kaarti.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, komplekti hind 23 eurot (koos km-ga)

II kooliastme harjutuskaardid

Harjutuskaardid sobivad hästi liikumispausiks. Pakis on 40 kaarti, mille ühel poolel on venitusharjutused ning pöördel mängulised ja lõbusad koordinatsiooniharjutused. Võrreldes I kooliastme tähekaartidega on nende kaartide harjutused mõnevõrra keerulisemad.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, komplekti hind 23 eurot (koos km-ga)

Täheplakat

Täheplakat on A2 suuruses tähestikuga plakat, kus iga tähe taga on harjutus. Plataktit on võimalik tellida trükitähtedes eesti keeles ning kirjatähtedes eesti, vene, inglise, saksa ja prantsuse keeles.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, suurus A2 hind: 1 tk 5 eurot, 10 tk 25 eurot (koos km-ga). NB! Postiga saatmise miinimumkogus on 5tk.

Täringuplakat

Lühikesed ja lõbusad liikumispausid kasutamiseks eelkõige II ja III kooliastme ainetundides, kuid väikeste mugandustega sobivad ka noorematele õpilastele ja miks mitte ka õpetajate või lastevanemate koosolekutele. Veeretage täringut ja vastavalt saadud silmade arvule leiate “päeva mängu” õige nädalapäeva alt, või leiutage päris oma süsteem.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, suurus A1 hind: 1 tk 8 eurot, 10 tk 50 eurot (koos km-ga). NB! Postiga saatmise miinimumkogus on 5tk.

Vahetund

Mängukaardid 2018

Spiraalköites mängukaartide komplektis on 20 mängu, mis aitavad mängujuhtidel toredalt ja aktiivselt sisustada aktiivseid vahetunde.
Saadavus:Telli liikumislabor@ut.ee, suurus A6, hind: 1 tk 12 eurot (koos km-ga)

Mängukaardid 2019

Spiraalköites mängukaartide komplektis on 19 mängu, mis aitavad mängujuhtidel toredalt ja aktiivselt sisustada aktiivseid vahetunde.
Saadavus:Telli liikumislabor@ut.ee, suurus A6, hind: 1 tk 12 eurot (koos km-ga)

Liikumisaktiivsus

Liikumissoovitused

Postril on kujutatud laste ja noorte liikumissoovitusi – aktiivset liikumist vähemalt 60 minutit iga päev. Lisaks tuuakse välja, et oluline on tegeleda erinevate spordialadega, et arendada mitmekülgselt kehalisi oskusi ning tore on liikuda koos erinevate inimestega – nii sõprade, perega kui ka üksi.
Saadavus: Lae alla (.pdf)

Sammude lugemine

Selleks, et saada parem ülevaade kui palju õpilased või õpetajad ikkagi liiguvad, võib aeg-ajalt korraldada sammude lugemise nädalaid. Sammude lugemise nädalal võid klassi seinale panna sammude lugemise plakati, kuhu saate kirja panna ühiselt kokku lepitud eesmärgi ning igapäevase sammude tulemuse. Kindlasti loe läbi ka väike juhend sammude lugemise kohta. Omalt poolt soovitame mõõtmisnädalal tunnustada kindlasti kõiki neid, kes igal päeval (või vähemalt 80% päevadest) on täitnud ühiselt kokku lepitud sammude eesmärgi. Kuna oluline on, et võimalikult palju õpilasi liiguksid vähemalt minimaalse soovitusliku taseme (12 000 sammu päevast), mitte paar üksikut liiguks palju.
Saadavus: Lae alla plakat (.pdf)

Teadusuuringud liikumise kasulikkuse kohta

Lühike ülevaade teadusuuringutest, mis toovad välja miks on liikumine kasulik, kuidas toetab liikumine ainetunnid ja vahetunnis õppimist ja omavahelisi suhteid ning palju Eesti õpilased liiguvad. Loe lähemalt

Ruum ja Õu

Koolimaja kutsub liikuma

Materjali eesmärk on innustada kõiki kaasa mõtlema, milliseid turvalise liikumise võimalusi saab koolikeskkond pakkuda, toetamaks laste ja noorte mitmekülgset heaolu – paremat füüsilist tervist, paremaid õpilastevahelisi suhteid ja paremat õpivõimet (autorid: Klementi K, Tõugu K, Arro G, Kull M, Hannus A, 2015).
Saadavus: Lae alla raamat (.pdf)

Muu

Liikumisaktiivsuse tunnistus 2016

Liikumisaktiivsuse tunnistus tugineb rahvusvahelisel metoodikal ning tunnistuses antakse hinded nii laste liikumisaktiivsusele kui ka erinevatele teguritele, mis mõjutavad laste ja noorte liikumisaktiivsust. Hinnete andmisel tuginetakse uuringutele.
Saadavus: Lae alla (pdf)

Liikumisaktiivsuse tunnistus 2018

Teistkorda Eestis antakse välja rahvusvahelisel metoodikal tuginev liikumisaktiivsuse tunnistus.
Saadavus: Lae alla (pdf)

Liikuma Kutsuv Kool logo

Liikuma Kutsuv Kool on Tartu Ülikooli poolt kaitstud kaubamärk. Liikuma Kutsuva Kooli logo võivad oma kodulehel kasutada kõik võrgustikku kuuluvad koolid. Materjalidel ja pluusidel logo kasutamiseks palume eelnevalt võtta ühendust TÜ Liikumislaboriga (liikumislabor@ut.ee).
Saadavus: Lae alla (jpg) või (pdf)