TÜ liikumislabor koos partneritega on välja töötanud mitmed materjalid, mis aitavad iga-aastase tegevuskava koostamisel, erinevate osapoolte kaasamisel ja liikumise lisamisel koolipäeva.

Tegevuskava tööriistad

Koolide ENeseAnalüüs (KENA)

Liikuma Kutsuva Kooli eneseanalüüs (KENA) on hea võimalus hinnata kooli meeskonnaga ühiselt hetkeolukorda ning kavandada eesmärke pikemas ajaraamis. Muutused võtavad aega. KENA võimaldab hinnata toimunud muutusi ning aitab suunata koostatava tegevuskava fookusi.

KENA on meile oluliseks tagasisideks, mis valdkondades on koolid tegevustega edasi jõudnud ning millistes vajaksid liikumislabori tiimilt enam tuge.

TÄHELEPANU! Koolide eneseanalüüsi tööriist on arendamisel ning uus versioon valmib peagi. Võtame ise ühendust koolidega, kel on analüüs seni veel läbimata.

Kui soovite siiski täita KENA vanemat versiooni, leiate selle siit.

Tegevuskava juhend

Selleks et kaasamise, huvide väljaselgitamise ja eneseanalüüsi käigus kogutud häid ideid saaks võimalikult tõhusalt rakenda, soovitame koostada tegevusplaani, kus on kirjas ka tähtajad ja vastutajad.

2020. aastast soovitame kõigil Liikuma Kutsuvatel Koolidel üle minna kolmeaastasele tegevuskavale. See võimaldab tegevusi põhjalikumalt planeerida ja koolile sobivamas tempos ette võtta ning loob suurema süsteemsuse.

Võrgustiku koolidele: 2020/21 õppeaasta tegevuskava esitamise tähtaja lükkasime 28. augustile 2020. Tegevuskava ootame aadressil liikumislabor@ut.ee.

Laadi alla: tegevuskava põhi (.docx)

Kaasamine

Mõttetahvel

Mõttetahvlile võib lasta õpilastel joonistada aktiivseid tegevusi, millega õppeaasta või -veerandi jooksul ainetunnis ja/või vahetunnis tegeleda.
Samuti saab mõttetahvlit kasutada kooli liikumise teema läbi mõtestamisel.
Saadavus: Laadi alla mõttetahvel (.jpg)

Aktiivne ainetund

X-breik

X-breik on lihtne võimalus ainetundidesse liikumise lisamiseks. Sobib nii õpitu kordamiseks kui ka lihtsalt väikeseks aktiivseks puhkepausiks ainetunnis.
Salvesta need slaidipõhjad endale arvutisse ja ava PowerPoint programmis. Järgi sedelitel olevaid juhiseid ja koosta soovitud teemal enda X-breik.
X-breik on loodud Soomes. Täiendavat infot soome keeles leiab Liikkuva Koulu lehelt
Saadavus: Laadi alla slaidipõhjad

I kooliastme numbrikaardid

Kaarte on võimalik kasutada nii kiireks liikumispausiks kui ka siduda tunniteemaga. Pakis on 100 kaarti, mille ühel pool on numbrid ühest sajani ja teisel pool pildid loomadest, spordialadest, ametitest, ilmastikunähtustest, transpordivahenditest, igapäevategevustest.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, komplekti hind 32 eurot (koos km-ga)

I kooliastme tähekaardid

Kiireks liikumispausiks sobivad kaardi ühel pool olevad harjutused. Igal kaardil on neli harjutust, mis arendavad jõudu, vastupidavust, koordinatsiooni ja tasakaalu. Kaardi teisel küljel on tähestik (32 tähte) ja kirjavahemärgid (8 tk). Pakis on kokku 40 kaarti.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, komplekti hind 23 eurot (koos km-ga)

II kooliastme harjutuskaardid

Harjutuskaardid sobivad hästi liikumispausiks. Pakis on 40 kaarti, mille ühel poolel on venitusharjutused ning pöördel mängulised ja lõbusad koordinatsiooniharjutused. Võrreldes I kooliastme tähekaartidega on nende kaartide harjutused mõnevõrra keerulisemad.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, komplekti hind 23 eurot (koos km-ga)

Täheplakat

Täheplakat on A2 suuruses tähestikuga plakat, kus iga tähe taga on harjutus. Plakatit on võimalik tellida trükitähtedes eesti keeles ning kirjatähtedes eesti, vene, inglise, saksa ja prantsuse keeles.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, suurus A2 hind: 1 tk 5 eurot, 10 tk 25 eurot (koos km-ga). NB! Postiga saatmise miinimumkogus on 5tk.

Täringuplakat

Lühikesed ja lõbusad liikumispausid kasutamiseks eelkõige II ja III kooliastme ainetundides, kuid väikeste mugandustega sobivad ka noorematele õpilastele ja miks mitte ka õpetajate või lastevanemate koosolekutele. Veeretage täringut ja vastavalt saadud silmade arvule leiate “päeva mängu” õige nädalapäeva alt, või leiutage päris oma süsteem.
Saadavus: Telli liikumislabor@ut.ee, suurus A1 hind: 1 tk 8 eurot, 10 tk 50 eurot (koos km-ga). NB! Postiga saatmise miinimumkogus on 5tk.

Aktiivne vahetund

Mängukaardid 2018

Spiraalköites mängukaartide komplektis on 20 mängu, mis aitavad mängujuhtidel toredalt ja aktiivselt sisustada aktiivseid vahetunde.
Saadavus:Telli liikumislabor@ut.ee, suurus A6, hind: 1 tk 12 eurot (koos km-ga)

Mängukaardid 2019

Spiraalköites mängukaartide komplektis on 19 mängu, mis aitavad mängujuhtidel toredalt ja aktiivselt sisustada aktiivseid vahetunde.
Saadavus:Telli liikumislabor@ut.ee, suurus A6, hind: 1 tk 12 eurot (koos km-ga)

Liikumisaktiivsus

Liikumissoovitused

Postril on kujutatud laste ja noorte liikumissoovitusi – aktiivset liikumist vähemalt 60 minutit iga päev. Lisaks tuuakse välja, et oluline on tegeleda erinevate spordialadega, et arendada mitmekülgselt kehalisi oskusi ning tore on liikuda koos erinevate inimestega – nii sõprade, perega kui ka üksi.
Saadavus: Laadi alla (.pdf)

Sammude lugemine

Selleks, et saada parem ülevaade kui palju õpilased või õpetajad ikkagi liiguvad, võib aeg-ajalt korraldada sammude lugemise nädalaid. Sammude lugemise nädalal võid klassi seinale panna sammude lugemise plakati, kuhu saate kirja panna ühiselt kokku lepitud eesmärgi ning igapäevase sammude tulemuse. Kindlasti loe läbi ka väike juhend sammude lugemise kohta. Omalt poolt soovitame mõõtmisnädalal tunnustada kindlasti kõiki neid, kes igal päeval (või vähemalt 80% päevadest) on täitnud ühiselt kokku lepitud sammude eesmärgi. Kuna oluline on, et võimalikult palju õpilasi liiguksid vähemalt minimaalse soovitusliku taseme (12 000 sammu päevast), mitte paar üksikut liiguks palju.
Saadavus: Laadi alla plakat (.pdf)

Teadusuuringud liikumise kasulikkuse kohta

Lühike ülevaade teadusuuringutest, mis toovad välja miks on liikumine kasulik, kuidas toetab liikumine ainetunnid ja vahetunnis õppimist ja omavahelisi suhteid ning palju Eesti õpilased liiguvad. Loe lähemalt

Ruum ja Õu

Muutuv kooliruum

Eesti Arhitektide Liidu juhendmaterjal tänapäevast õpikäsitlust toetava koolikeskkonna kavandamiseks. 2019. 

Eesti Arhitektide Liit teeb koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga pakkudes ruumialast nõu kohalikele omavalitsustele ja koolidele. Loe lähemalt

Kättesaadav: issuu keskkonnas.

Koolimaja kutsub liikuma

Materjali eesmärk on innustada kõiki kaasa mõtlema, milliseid turvalise liikumise võimalusi saab koolikeskkond pakkuda, toetamaks laste ja noorte mitmekülgset heaolu – paremat füüsilist tervist, paremaid õpilastevahelisi suhteid ja paremat õpivõimet (autorid: Klementi K, Tõugu K, Arro G, Kull M, Hannus A, 2015).
Saadavus: Laadi alla raamat (.pdf)

Liikuma Kutsuva Kooli logo

Liikuma Kutsuv Kool on Tartu Ülikooli poolt kaitstud kaubamärk. Liikuma Kutsuva Kooli logo võivad oma kodulehel kasutada kõik võrgustikku kuuluvad koolid. Materjalidel ja pluusidel logo kasutamiseks palume eelnevalt võtta ühendust liikumislaboriga (liikumislabor@ut.ee).

Saadavus: Laadi alla (jpg) või (pdf)