Haridus- ja teadusministeeriumi eestvedamisel on kehaline kasvatus uuenemas liikumisõpetuseks – õppeaineks, mille sihiks on süsteemselt toetada terve ja liikuva inimese kujunemist.

Liikumisõpetuse ainekava õpitulemuste sõnastamisel on olnud lähtekohaks õppeaine siht: toetada iseseisva liikumisharrastuse ja ennastjuhtiva inimese kujunemist, kes oskab ja tahab teha tervist toetavaid igapäevaseid valikuid. Õpitulemusi avatakse viie valdkonna kaudu:

 1. liikumisoskused;
 2. tervis ja kehalised võimed: SIIT leiad painduvust arendavad Shindo venitusharjutused;
 3. kehaline aktiivsus;
 4. liikumine ja kultuur;
 5. vaimne ja kehaline tasakaal: SIIT leiad vaimset ja kehalist tasakaalu toetavad Shindo venitusharjutused.

Kuna liikumisõpetuse tundidel on tähtis roll inimese liikumisharjumuse loomisel, siis on tegu õppeainega, millel on otsene mõju rahvatervisele. Sellepärast on oluline, et iga õpilane saaks koolist kaasa motivatsiooni liikuda, oskused ja teadmised liikumiseks ja mitmekülgsed kogemused erinevate liikumisvõimaluste kohta.

Siit lehelt pääsed ligi ka materjalidele, mis aitavad liikumisõpetusega oma koolis algust teha.

MITMEKÜLGSED OSKUSED KOGU ELUKS, ET TUNDA LIIKUMISEST RÕÕMU

Liikumisõpetus toetab õpilase kujunemist, kellel on:

 • mitmekülgsed liikumisoskused ja -kogemused;
 • oskused arendada enda kehalisi võimeid;
 • harjumus regulaarselt liikuda, et hoida ja tugevdada tervist;
 • oskus tajuda ennast kultuuri kandja ja mõjutajana;
 • oskused lõdvestuda, taastuda ja keskenduda;
 • rõõm ja positiivne kogemus liikumisest.

Milles liikumisõpetus seisneb?

Liikumisõpetus toetab iga õpilase kehalise kirjaoskuse kujunemist. Vaata rohkem infot SIIT!

Liikumisõpetuse valdkondade ja õpitulemuste illustreeriva postri leiad SIIT! Selle saad trükkida välja A0 formaadis.

Liikumisõpetuse eesmärgid ja ringse valdkondade joonise saad välja trükkida A1 formaadis SIIT!

Liikumisoskused

Võimalus õppida uusi oskusi ja põnevaid mänge vahetundide ja vaba aja veetmiseks.

Antsla Gümnaasiumi õpilased õppisid tunnis selgeks tänavareketi reeglid ja mängivad seda nüüd vahetunnis kooli õuealal.

Et õpilased saaksid arendada linnas liiklemise ja rattaga sõitmise oskusi, rajati Tallinna Laagna Gümnaasiumisse rattapark.

MILLISED UUED VAHETUNNI- JA VABA AJA MÄNGUD ON SINU KOOLIS?

Liikumisoskuste kohta leiad illustreeriva postri SIIT!
Lae poster alla, prindi julgelt see A1 formaadis ning kasuta näiteks võimla seinal.

Kõikide erinevate liikumisoskuste postrid on allalaetavad siin:
Vahendi käsitsemisoskused
Edasiliikumisoskused
Kehakontrollioskused asendites ja liikumisel
Vahendil liikumisoskused

SIIT leiad 22 lühivideot palli põrgatamis-, viskamis- ja püüdmisoskuse arendamiseks individuaalselt.

SIIT leiad 10 lühivideot palli põrgatamis- viskamis-, ja püüdmisoskuse arendamiseks koos paarilisega.

SIIT leiad 8 lühivideot palli põrgatamis- viskamis-, ja püüdmisoskuse arendamiseks kolmikus ja grupis.

Head uudistamist ja harjutamist!

Tervis ja kehalised võimed

Teadmised ja oskused kogu eluks, kuidas arendada kehalisi võimeid nagu vastupidavus, jõud, painduvus, osavus, kiirus, tasakaal, ja koordinatsioon.

Tartu Forseliuse Kooli III kooliastme poisid esitasid üksteisele väljakutse.

Tallinna 32. Keskkooli õpilaste hulgas on populaarne koolis asuv jõusaal, mida nad saavad kasutada iseseisvalt või õpetaja juhendamisel.

KUS SINU KOOLIS SAAVAD ÕPILASED ARENDADA KEHALISI VÕIMEID?

Tervise- ja kehaliste võimete kohta leiad illustreeriva postri SIIT!
Lae poster alla, prindi julgelt see A1 formaadis ning kasuta näiteks võimla seinal.

Kehaline aktiivsus

Kuidas olla aktiivne vähemalt tund aega päevas? Kuidas ma saan planeerida liikumist ja treeningut igasse päeva? Millise koormusega peaksin liikuma, et tugevdada oma tervist? Liikumisõpetus toetab nende teadmiste ja oskuste kujunemist.

Tartu Forseliuse Kooli õpilased orienteerumas Seiklushundi päevakul.

Tartu Kesklinna Kooli õpilane Mattias sõidab hea meelega tõukerattaga kooli, et iga päev piisavalt liikuda.

KUIDAS TOETAB SINU KOOL ÕPILASTE AKTIIVSET KOOLITEED?

Kehalise aktiivsuse kohta leiad illustreeriva postri SIIT!
Lae poster alla, prindi julgelt see A1 formaadis ning kasuta näiteks võimla seinal.

Liikumine ja kultuur

Kuidas on iga noor kultuuri kandjaks ja mõjutajaks? Eneseväljenduse kaudu – näiteks liikudes või tantsides, olgu üksi või kaaslastega. Osalemise kaudu liikumis-, spordi- ja tantsuüritustel mitmesugustes rollides: pealtvaatajana, osalejana või vabatahtlikuna. Loomise kaudu – mõeldes ise välja mänge, tantse, üritusi. Looduse kogemise kaudu.

Noored vabatahtlikuna abis spordiüritusel.

KUIDAS SINU KOOLI NOORED LÖÖVAD KAASA LIIKUMISTEGEVUSTE KORRALDAMISEL?

Liikumise ja kultuuri kohta leiad illustreeriva postri SIIT!
Lae poster alla, prindi julgelt see A1 formaadis ning kasuta näiteks võimla seinal.

Vaimne ja kehaline tasakaal

Liikumisõpetuse tunnist saavad õpilased kaasa harjutused ja oskused, mille abil lõdvestuda, rahuneda ja keskenduda.

Proovi õpilastega mängu “Rahunemisring”
Asend: mängijad on ringselt paarides, üks lamab kõhuli, teine teeb liigutusi tema seljal, õpilased loevad õpetajaga koos salmi:

Mul on hellad käed – peopesad vastu selga
küll sa seda näed.
Pika pai sul teen – pikad paid üle selja mitu korda
rahuneb su meel.
Sõbraks mulle oled – peopesad vastu selga ringitamine
läinud hirm ja kole.
Mudin, sudin, mudin, sudin – kerged näpistused seljal
ja siis uue juurde vudin. – läheb uue mängija juurde.

Vaimse ja kehalise tasakaalu kohta leiad illustreeriva postri SIIT!
Lae poster alla, prindi julgelt see A1 formaadis ning kasuta näiteks võimla seinal.

Lõõgastavate mängude juhised: „Rosinasaia küpsetamine“, „Seljatelefon“, „Arva ära!“ ja „Rahunemisring“.

Videoõpetused: Shindo venituste sari, 40-minutine Ashtanga joogatunni video.

Materjalid

Harjutused palli põrgatamis-, viskamis- ja püüdmisoskuse arendamiseks