Kehaline kasvatus on uuenemas liikumisõpetuseks, mis on kohustuslik õppeaine nii põhikoolis kui gümnaasiumis. Paremaks üleminekuks uuele ainekavale pakume omavalitsustele, koolidele ja õpetajatele võimalust tellida tasu eest erinevaid koolitusi. Nende seas on nii uuest liikumisõpetusest põhjaliku ülevaateid, erinevate spordi- ja elustiilialade tutvustusi kui ka metoodilist tuge liikumisõpetuse uute valdkondade rakendamiseks ning koostöö, sisemise motivatsiooni ja kiusuvaba õhkkonna toetamiseks liikumisõpetuse tundides.

Koolitused:

Liikumisõpetuse ABC

Kutsu kooli, valda või linna liikumisõpetuse koolitaja, kelle koolitus saab pakkuda tuge just nendel teemadel, kus seda parajasti vaja. Koolitused aitavad õpetajatel end ainekavale üleminekul mugavalt ning kindlalt tunda.

Hinnapakkumise saamiseks ja täpsustavate küsimuste esitamiseks võta julgelt koolitajaga ühendust.

Koolitajad:
GERLI ODRUSK, 53441079, gerliodrusk[a]gmail.com;
HASSO PAAP, 56639310, hassopaap[a]gmail.com;
KRISTEL TOBRELUTS, kristel.tobreluts[a]gmail.com;
KÄRT TÕNISSON, 5216718, kart.tonisson[a]pjk.ee;
KÜLLIKE USTAV, 5541996, ustav.kullike[a]gmail.com;
LINDA MARII ALJASMÄE, 5094427, lmaljasmae[a]gmail.com;
MERILIN VALTER, 5222610, valter.merilin[a]gmail.com;
TIINA VEIDER, 53476956, tiinaveider[a]gmail.com.

Tutvu koolitajatega ja teemadega lähemalt:

Matkamise oskused liikumisõpetuse ainekavas (MTÜ KoosON/KLAPP matkad, Margus Püvi)

Žongleerimis- ja tasakaaluoskused liikumisõpetuses tsirkusetegevuste näitel (Tsirkusepood)

Kepikõnd liikumisõpetuse ainekavas (Eesti Kepikõnni Liit).

Lõõgastavad mängud liikumisõpetuses (Katrin Helendi).

Koostööoskuste toetamine liikumisõpetuses (Margus Tarmo Pihlakas).

Kiusamise ennetamise ABC ja kiusamise ennetamise praktikad liikumisõpetuses (Kiusamisvaba Kool, Kristiina Treial)

Õpilaste sisemist motivatsiooni toetava õpetamise ABC (Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, Andre Koka ja Henri Tilga).

Koolitundide rikastamine paraspordi abil