LIIKUMISÕPETUS

Kehaline kasvatus on uuenemas liikumisõpetuseks, mis on kohustuslik õppeaine nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Liikumisõpetuse ainekava sihiks on, et õpilastest kujuneksid ennastjuhtivad liikumisharrastajad, kes oskavad ja tahavad teha tervist toetavaid igapäevaseid valikuid. Kui senine kehalise kasvatuse ainekava tõi konkreetselt välja spordialad, mida koolid peavad õpetama, siis uus ainekava on lahti kirjutatud oskuste ja teadmistena, mida õpilased vajavad selleks, et olla aktiivne ja elada tervislikult.

Üleminekuks uuele ainekavale pakume omavalitsustele, koolidele ja õpetajatele võimalust tellida erinevaid koolitusi. Sarnased koolitused on varasemalt toimunud Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori eestvedamisel Euroopa Majanduspiirkonna programmist 2014–2021 rahastatud projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” raames üle Eesti. Samuti toimusid liikumisõpetuse koolitused Tallinna Haridusameti toel „Liikumise, tervise ja koolispordi“ teema-aasta raames Tallinna Õpetajate Majas.

KOOLITUSTE TELLIMINE

Koolituse eest tasub tellija.
Hinnapakkumise saamiseks ja täpsustavate küsimuste esitamiseks kirjutage kadi.rutens@ut.ee

Hetkel valikus koolitused:

  • Matkamise oskused liikumisõpetuse ainekavas (PDF plakat)
  • Kepikõnd liikumisõpetuse ainekavas (PDF plakat)
  • Kiusamise ennetamise ABC liikumisõpetuses (PDF plakat)
  • Kiusamise ennetamise praktikad liikumisõpetuses (PDF plakat)
  • Lõõgastavad mängud liikumisõpetuses (PDF plakat)
  • Koostöö toetamine liikumisõpetuses (PDF plakat)
  • Žongleerimis- ja tasakaaluoskused liikumisõpetuses tsirkusetegevuste näitel (PDF plakat)
  • Õpilaste sisemist motivatsiooni toetava õpetamise ABC (PDF plakat)

Peagi tulekul: rulluisutamine, akrobaatika jm.

Loe lähemalt: