Tellige liikuma kutsuvaid koolitusi nüüd oma kooli või omavalitsusse kohapeale!

Millist koolitust valida?

Soovime liikumist juurde tuua vahetundidesse

Mida koolitajad pakuvad?
– rikkaliku ja mitmekülgse mänguvaramuga ja kasulike juhtimisnippidega mängujuhikoolitused teie kooli aktiivsetele õpilastele;
– mängujuhtidele toeks olevate ja nende tegevust koordineerivate nn mentorite koolitamise, kelle abil saab mänguvahetundide süsteemi muuta jätkusuutlikumaks.

Samuti saate koolitajaid kutsuda jagama soovitusi ja nõu, kuidas mänguvahetundide süsteem koolis paremini käima tõmmata ja kuidas käivitada mängujuhtide huviring.

Meie vahetunnikoolitajad on valmis tulema teie soovitud koolitusi läbi viima koolipõhiselt kui ka suuremale ringile – näiteks vallas või linnas tegutsevatele huvijuhtidele ja noorsootöötajatele. Hinnapakkumiste saamiseks ja täpsustavate küsimuste esitamiseks võtke nendega julgelt ühendust.

Soovime liikumist juurde tuua ainetundidesse

Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse ja liikumislabori koostöös on valminud erineva pikkuse ja sisuga täienduskoolitused aktiivsete ainetundide teemal, mida saab oma kooli tellida. Nende koolituste läbimisel väljastatakse osalejatele Tartu Ülikooli digitaalne tõend. Valikus on kümme täienduskoolitust:

UUS! Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes
Aktiivse koolitunni rakendamine digivahendite toel
Aktiivsed õuesõppe võimalused I kooliastme õpilasele
Aktiivsed õuesõppe võimalused lasteaialastele vanuses 3 kuni 7 aastat
Erivajadusega õpilase tunni rikastamine aktiivsete tegevustega
Liikumisega lõimitud õpitegevused I kooliastmes
Liikumisega lõimitud ülesanded sotsiaalainete tundides
UUS! Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues
Õppevahendid, mis aitavad luua aktiivset ainetundi
Õppimist toetavad liikumistegevused I kooliastme ainetundidesse

Koolituse tellimiseks palume ühendust võtta Haridusinnovatsiooni keskuse täienduskoolituse spetsialisti Susanna Rennikuga (susanna.rennik@ut.ee või 737 6448).

Kui te aga täienduskoolituste seast endale sobivat koolitust ei leia või olete huvitatud hoopis inglise- või venekeelsetest seminarist, lühikesest töötoast, sissejuhatusest õuesõppesse või hoopis millestki muust, siis saate võtta otse ühendust meie aktiivsete ainetundide koolitajatega ning omavahel kokku leppida nii koolituse/töötoa fookuse, grupi suuruse kui formaadi.

Hinnapakkumiste saamiseks täpsustavate küsimuste esitamiseks võtke nendega julgelt ühendust.

Soovime koolitusi liikumisõpetuse uue ainekava teemal

Üleminekuks liikumisõpetuse uuele ainekavale pakume omavalitsustele, koolidele ja õpetajatele võimalust tellida erinevaid liikumisõpetuse koolitusi.

Hetkel valikus koolitused:

  • Matkamise oskused liikumisõpetuse ainekavas (PDF plakat)
  • Kepikõnd liikumisõpetuse ainekavas (PDF plakat)
  • Kiusamise ennetamise ABC liikumisõpetuses (PDF plakat)
  • Kiusamise ennetamise praktikad liikumisõpetuses (PDF plakat)
  • Lõõgastavad mängud liikumisõpetuses (png plakat)
  • Koostöö toetamine liikumisõpetuses (PDF plakat)
  • Žongleerimis- ja tasakaaluoskused liikumisõpetuses tsirkusetegevuste näitel (PDF plakat)
  • Õpilaste sisemist motivatsiooni toetava õpetamise ABC (PDF plakat)

Peagi tulekul: rulluisutamine, akrobaatika jm.

Koolituse eest tasub tellija.
Hinnapakkumise saamiseks ja täpsustavate küsimuste esitamiseks kirjutage kadi.rutens@ut.ee

Soovime ülevaadet Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtetest ja valdkondadest

Peagi tulekul! Vajadusel võtke ühendust liikumislabor@ut.ee