Hea õpetaja! Õuesõpe aitab koolihoovi ja lähedal asuva pargi kujundada ümber… 

… õppelaboriks,
… avatud õpikuks,
… ruumiliste kujundite leiupaigaks,
… ilmajaamaks,
… keha kui tervikut toetavaks keskkonnaks,
… kunstisaaliks,
… uurimiskeskuseks,
… heade suhete loomise ja hoidmise taimelavaks
!

Sellel alalehel jagame mõtteid kuidas alustada kui soovid oma ainetundi läbi viia õues: soovitused, kuidas arvestada ilmaga; ülevaate õppematerjalidest ja nende kohandamisest õuesõppele ning palju mõtteid ainetunni õuetegevustest, mis on nö universaalsed.

Ettevalmistus 

Püüdke oma valdkonna kolleegidega koolihoov läbi käia ning panna kirja mõtte, kuidas saaks õueala kasutada teie ainetunnis õppeprotsessi raames. Kuna koolihoovid on siiski piiratud alad, liikuge kindlasti ka lähedalasuvatesse parkidesse ja kooli ümbritsevasse avalikku ruumi ehk on ka seal põnevaid kohti, kuhu erinevate teemade raames liikuda. Märgake piirkonnas asuvaid puid, kuhu saab päikese eest varjuda aga ka astmestikke, kus oleks hea hetkeks jalga puhata. Samas pange tähele ka asukoha mürataset, leidke kohti mis on vaiksemad ja suurematest liiklussõlmedest eemal.

Arutlege kolleegidega, millised on need teemad õppekavas, mida saab läbi viia õues, mida tänaseni olete siseruumis läbi viinud. Samuti mõelge sellele, kuidas õpetatavaid teemasid siduda erinevate aastaaegadega. Mõelge läbi millal kindlasti tasuks viia õppetöö õue ja mida te nende teemade käsitlemisel õues vajaksite. Võite avastada, et samad vahendid sobivad ka õuetundi kaasavõtmiseks!

Mõelge kas soovite teha õuetunde pisteliselt ja väikese etteteatamisega õpilastele või panete paika kindlad päevad nädalas või kuus, mil tunnid õues läbi viite, ilmast jm teguritest hoolimata.

Valmistage ka oma õpilasi aegsasti ette, et sellised tunnid on sel kuul või nüüd kohe-kohe algamas. Kui te ei ole varem ainetundides õues käinud, võib see, kui kuulutad õuesõppe välja vahetult enne tunni toimumist, õpilasi pisut ehmatada.

Kindlasti soovitame kaaluda õuetundide puhul lõimitud õpet. Miks mitte ühildada näiteks matemaatika või ajalootund liikumisõpetuse tunniga või eesti keele tund loodusõpetusega.

Ilm ja riided

Kui oled ise positiivne ja rõõmus ning motiveeritud ka vilu ja vihmase ilma  korral õue liikuma, ei pane ilmamuutust tähele ka õpilased, vaid on keskendunud tunni teemale.

Väga oluline on teha eelnevalt teavitustööd, milliste riiete ja jalanõudega on õpilastel õues hea ja mugav õppida (tuulekindel, vihmakindel ja soe). Mida vanemad on õpilased, seda väiksem on tõenäosus, et neil on kooli tulles seljas riided, millega oleks hea ka kogu ainetund või isegi mitu tundi järjest vilu ilma korral õues viibida. Seepärast on korduvad läbirääkimised siin väga olulised. Õpetajana võid teha ettepaneku, et õpilased võtaksid kaasa spetsiaalse “õuesõppejope” või keebi – kui õpilased ei soovi seda kooliteel kanda, võivad nad seda kooli riidehoius hoida.

Õpetajana tasub kindlasti selgitusi jagada ka lapsevanematele, et ka kodu poolt oleks toetus ning valmisolek õues õppimiseks. Soovitame koostada vanematele e-kirja, kus selgitate õuesõppe teaduslikult tõendatud hüvesid. See julgustab lapsevanemaid muutusi toetama.

Nii nagu õpilastel, on ka sinul oluline oma riietele tähelepanu pöörata, sest kui hakkab külm ja jalad saavad märjaks, ei ole tunni läbiviimine õues üldsegi nauditav. 

Esialgu tasub õuetunde planeerida kuivema ilmaga päevadele. Kui on juba tekkinud harjumus õues õppimas käia ning olete läbi rääkinud, et peagi on aeg minna õue õppima ilmast hoolimata, siis on kindlasti ka protestimeelsust palju vähem.

Vihma puhul võiksid õpilased kasutada keepe ja mantleid, neid saab soetada väga eri hinnaklassidest ja ka moodsa tegumoega. Vihmavari sobib hästi klassikaaslastega teatrisse minekuks, aga õuesõppetunnis jäägu see kodusesse garderoobi oma aega ootama.

Lisaks riietusele on oluline, et kui õpilane õues tegutsemisest väsib, saaks ta hetkeks istuda ka vihmamärjale pingile või trepiastmele. Selleks soovitame lisada vajaminevate asjade nimekirja väike kokkuvolditav istumisalus, mis maksab vaid mõne euro, kuid on väärtuslik kaaslane õuetundides kõikides kooliastmetes ja kindlasti ka klassi ühistel väljasõitudel.

Õppematerjalid ja nende kohandamine õuesõppeks

Õpetajad on Liikuma Kutsuva Kooli aktiivsete ainetunni koolitustel kurtnud, et kes küll jõuab kõiki neid ilmastikukindlaid materjale valmis teha ja ära lamineerida, mida õues oleks hea aastast-aastasse kasutada.

Meie soovitame leida oma kolleegide hulgast mõttekaaslased. Neiks sobivad ainevaldkonna õpetajad, kuid veelgi parem on planeerida lõimitud õpet ja kutsuda julgelt kaasa ka teiste valdkondade kolleege. Ühiselt on materjalide loomine ja vajadusel ka ilmastikukindlaks muutmine palju lihtsam. Nõnda saate aluse panna õppematerjalide pangale, mida kasutada nii sel kui ka järgmistel aastatel.

Kõige kiirem viis aga õuetunnis kasutatavate töölehtede ilmastikukindlaks muutmiseks on väga lihtne, pistke lehed köidetavatesse kiletaskutesse ja nii on need kaitstud nii sademete kui ka määrdumise eest!

Järgnevad vahendid soodustavad oluliselt õuesõppetundide läbiviimist:

  • harilikud pliiatsid (töötavad ka jaheda ilmaga!);
  • kirjutusalused (klambriga, et tuul ei saaks töölehte ära viia);
  • kilevahed töölehtede jaoks (sinna saate töölehti vahele pista ja näiteks puu otsa riputada või magnetiga metallposti külge kinnitada);
  • istumisalused (võiks olla ka igal õpilasel isiklikud);
  • asfaldikriidid (kuival ajal asendamatud abivahendid igaks ainetunniks!);
  • mitmevärvilised koonused (nendega saab tähistada õuealal erinevate gruppide õpipesasid või näiteks märkida ära ülesannete asukohad õppetegevuses. Samas saab koonuste alla kirjutada või kleepida ka taskud ja neisse küsimusi/ülesandeid peita;
  • ilmastikukindlad erksavärvilised täringud näiteks ülesannete järjekorra loosimiseks (hea, kui need oleksid pestavad, siis saate neid ka siseruumides kasutada);
  • kelluke (et anda märku, kui rühmatöö on lõppenud ja õpetaja kutsub taas kõik õpilased aruteluga jätkamiseks enda juurde).

Põhjalikuma nimekirja õuesõpet toetavatest esemetest leiad siit.