Liikuma Kutsuva Kooli Eneseanalüüs (KENA) 

Liikuma Kutsuva Kooli eneseanalüüs (KENA) annab hea ja realistliku ülevaate kooli hetkeolukorrast ja aitab kavandada teekonda Liikuma Kutsuvaks Kooliks. Muutused võtavad aega. KENA võimaldab toimunud muutusi hinnata ja tulevastele suunda valida.

Meie jaoks on KENA võimalus näha võrgustiku üldiseid arengusuundi: millistes valdkondades toimuvad arengud ja millised vajaksid enam tuge. Iga kooli täidetud KENA aitab kaasa Liikuma Kutsuva Kooli programmi arengule ja  koolidele väljakutsete korral paremini abiks olemisele.

MILLEST KENA KOOSNEB? 

KENA koosneb kuuest igale Liikuma Kutsuvale Koolile olulisest sisutegevuste valdkonnast ehk plokist: meeskond, koostöö ja võrgustik; kooliruum ja -õu; aktiivne vahetund; aktiivne ainetund; liikumisõpetus ja aktiivne koolitee. 

KUIDAS KENA TÄITA? 

Analüüsi tegemist võiks eest vedada kooli LKK meeskond. KENA võib täita ka väiksemate plokkide haaval, kutsudes iga ploki juurde kaasa mõtlema olulised osapooled teie koolist. 

Küsimused, millele vastate, on sõnastatud kaugemate eesmärkidena, mille poole Liikuma Kutsuva Koolina püüelda. Vastates hinnake kooli hetkeseisu selle eesmärgi poole liikumisel skaalal ühest kuueni. KENA on eeskätt tööriist teile endile, seepärast julgustame teid seda täitma, lähtudes asjaoludest nii, nagu nad parajasti on. 

MILLAL KENA TÄITA? 

Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga liitunud koolid täidavad KENA eneseanalüüsi liitudes programmiga ning edaspidi võiksid KENA läbi teha igal kevadel.

KENA avamiseks ja täitmiseks klõpsake siia. Veebikeskkond loob teile lingi, mille abil saab pooleli jäetud analüüsi juurde sobival ajal tagasi pöörduda. Kui KENA on täidetud, saate tulemused sealtsamast endale pdf-ina alla laadida.

Kui tahaksite KENAga enne selle põhjalikumat täitmist veidi tutvuda, siis võite heita pilgu Word versioonile.

VAATAMISSOOVITUS! 6. aprillil 2022. aasta veebivungil käsitlesime KENA eneseanalüüsi lähemalt, seda tutvustab TÜ liikumislabori juhataja Merike Kull. Oma kogemusi kaasamise ja süsteemse lähenemise osas jagasid Muraste Kooli juht Liina Teesalu ning Jüri Gümnaasiumi arendusjuht Nele Pilman.