Järgmine Liikuma Kutsuva Kooli sügisseminar toimub 8.-9. oktoobril 2024 Pärnus
* * * * *

Sügisseminar “Vunki juurde koostööle!” toimus 4.–5. oktoobril 2023 Tartus

Sügisseminar on Liikuma Kutsuvate Koolide iga-aastane suursündmus, mis toob kokku omavalitsuste esindajad, koolijuhid, õppejuhid, õpetajad, teadlased ning liikumisentusiastid üle Eesti. Sügisseminar on hea võimalus teiste Liikuma Kutsuvate Koolide tiimidega kogemusi vahetada ja uusi ideid saada.

Meil oli erakordselt hea meel võõrustada esinejaid ka Norrast, Soomest,
Rootsist, Suurbritanniast ja Belgiast.

Kahe päeva vältel oli võimalik kuulata põnevaid ettekandeid ja teiste koolide kogemusi, osaleda praktilistes ja teoreetilistes töötubades, külastada Liikuma Kutsuvaid Koole, tutvuda postrinäitusega ning messiala toodete ja teenustega, mis liikumisaktiivsust toetavad.

Sügisseminari avamine ja avaettekanded (2023)

– Tartu Ülikooli tervitus, prof Jarek Mäestu
– Haridus- ja Teadusministeeriumi tervitus, asekantsler Liina Põld

Ülevaade Liikuma Kutsuva Kooli tegevustest 2020-2023 projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” raames (prof Priit Kaasik)

Liikumisprogrammid Suurbritannias: Andrew Daly-Smith (UK)
How do you build a whole-school physical activity culture? / Kuidas kujundada liikumisest koolikultuuri loomulik osa?

Liikumisprogramm “Liikkuva Koulu” Soomes: Antti Blom (Soome)
Finnish Schools on the Move. More active and pleasant school days.

Kuidas liikuma kutsuvatel koolidel läheb? Ehk teadusminutid liikumislaborilt (kaasprofessor Merike Kull ja teadus Katrin Mägi)

Sügisseminar fotodel

Fotod: Heikki Leis

Programm

4. oktoober 9.00-17.30 töötoad, ettekanded ja mess Eesti Rahva Muuseumis

4. oktoober 19.30-23.00 õhtune programm AHHAA teaduskeskuses

5. oktoober 8.30-16.00 töötoad TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis ning koolikülastused Tartus ja Tartumaal

Kogu programmi saad soovi korral PDF-failina alla laadida siit.
Schools in Motion seminar programme in English is available here.

Töötoad

Liikuma Kutsuv Kool ja kohalik omavalitsus

Koolihoov kui liikumis-, õpi- ja linnaruum – nihutame piire?
Mihkel Lees, Tartu Linnavalitsus; Katrin Koov, Eesti Kunstiakadeemia
Koolihoovide „maastik“ ja tähendus on muutumas. Üha enam hoove kutsuvad liikuma mitte ainult õuevahetundides, vaid ka enne ja pärast koolipäeva. Hoovid on kujunemas ka osaks liikuma kutsuvast linnaruumist – ning saavad samas pakkuda oluliselt enam kui vaid liikumis- ja spordivõimalusi. Koolihoovi võib näha ka põneva õuesõpperuumina.

Kõik algab koostööst!
Maarja Tammai, Pärnumaa Spordiliit; Lauri Luur, Tori Vallavalitsus; Urve Krause, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Kuidas kohaliku omavalitsuse, koolijuhi ja maakondliku tasandi koostöö toel laste ja noorte liikumisaktiivsust tõsta ning ühiseid eesmärke ellu viia? Pärnumaa näitel jagavad oma kogemust maakondlik spordiliit, kohalik omavalitsus ja kool. 

Aktiivse koolitee hüvanguks autoliikluse kallale? Omavalitsuse ja kooli vaade
Kairi Gustavson, Tori Vallavalitsus; Õnne Kask, Rae Vallavalitsus; Aksel Part, Poliitikauuringute keskus Praxis
Aina rohkem koole ja omavalitsusi otsib lahendusi õpilaste kooliteega seotud muredele. Kuidas rahustada autoliiklust kooli ümber ja muuta koolitee turvalisemaks ja aktiivsemaks? Kuidas saada omavalitsus ja kool ühiselt tegutsema? Mismoodi meelitada kaasa mõtlema ka need vanemad, kes lapsi autoga kooli sõidutavad?

Liikuma Kutsuva Kooli väljakutsed koolijuhile, õppejuhile ja teistele

Juhilt juhile – õpime läbi kogemuste!
Küllike Pedaste, Tartu Kivilinna Kool; Barbi Paatsi, Paide Hammerbecki Põhikool
Tartu Kivilinna Kool alustas 2020. aasta septembrist tööd kaasajastatud õppekorraldusega süsteemis. Laiaulatuslik uuendus tõi kaasa muutused nii päevakava vormis kui õppetegevuse sisus. Töötoas saad teada, kuidas kooli õppekorralduse muutuse teekond on kulgenud – kust alustati, kuidas huvigrupid kaasati, mis on olnud õnnestumised ja väljakutsed.
Paide Hammerbecki Põhikool on liitus LKK võrgustikuga 2020. aastast. Koolijuht Barbi Paatsi on olnud sel liikuma kutsuval teekonnal erinevates rollides ja jagab kogemust, millised ootused on LKK tiimil ja eestvedajatel koolijuhile ning kuidas koolijuht saab oma tiimi parimal viisil toetada. 

Kas üks kool jaksab korraga olla liikuma kutsuv, ettevõtlik, roheline ja kiusamisvaba?
Eestis tegutseb suur hulk programme, millega koolid saavad liituda. Arusaadavalt tekib küsimus, kuidas tegutseda: kas tegelda süvitsi liikumisaktiivsuse tõstmise, kiusamise vähendamise, keskkonnateadlike valikute tutvustamise või õpilastesse ettevõtlikkuse süstimisega? Üheks heaks lahenduseks on leida üles eri programmide ühisosad, neid omavahel siduda ja saada seeläbi vunki juurde. 

Liikuma Kutsuv Kool läbi noorte silmade
Me võime küll arvata, et tegevustest, mis õpilaste koolipäevadesse liikumist lisavad, on vaimustuses ka meie sihtgrupp. Mõnikord tasub aga kuulata, mida õpilased ise sellest kõigest arvavad.
Töötoas räägivadki oma igapäevasest koolielust kolme erineva LKK kooli õpilased. Mida on õpilased kogenud, milliseid muutusi on nad märganud ning millist lisaväärtust nad Liikuma Kutsuva Kooli programmis näevad? Ehk on noortel endil varuks ka mõni väärt soovitus või ebaõnnestumise läbi saadud õppetund?

Aktiivsed ainetunnid

Aktiivsed ainetunnid III-IV kooliastmes ehk kuidas suured lapsed märkamatult liikuma saada
Tiina Tubli, Elva Gümnaasium ja Miina Härma Gümnaasium; Aile Einola, Elva Gümnaasium
Ainetunde saab liikuvamaks muuta ka vanemate õpilaste jaoks. Oma kogemusi ja praktilisi nippe aktiivsete ainetundide läbiviimisest III ja IV kooliastmes jagavad inglise keele õpetaja Tiina Tubli ja füüsikaõpetaja Aile Einola, kes tegutsevad Elva ja Miina Härma Gümnaasiumis. 

Up from the desk (inglise keeles)
Sari Salo, Toiminnallisen oppimisen verkkokoulu (Soome)
Sari Salo is a teacher from Finland and an author of several popular books about physically active learning methods. This workshop will give you many practical ideas about how to make your lessons more active. As a bonus, by playing and having fun, you will learn yourself, too.

Õhinapõhiliselt õue õppima! (töötuba toimub õues)
Terje Mägi ja Kertu Torn, Vastseliina Gümnaasium
Hea viis hoida õppimisõhinat on kutsuda lapsed liikuma, sest see muudab õpitava põnevaks ja mänguliseks. Praktilises töötoas saad ideid, kuidas I ja II kooliastme tunde õues liikuvamaks ja mängulisemaks muuta.

STEAM ja projektipõhine õpe õues tuulikuga (töötuba toimub õues)
Jana Liiv ja Laura Herm, HUVI õuesõpe
Praktilise töötoa eesmärk on tutvustada STEAM-põhimõtete mõtestatud rakendamist ainetundides. Osalejad kehastuvad inseneride ja teadlaste meeskondadeks, kelle väljakutseks on tuuliku abil panna telefon laadima. Ühiselt uuritakse nähtusi seal, kus need on, ehk ÕUES, korraldatakse eksperimente ning arutletakse ainetundide lõimimise võimalusi. Läbiviijad: Laura Herm, füüsika-, keemia- ja loodusainete õpetaja; Jana Liiv, ühiskonnaõpetuse, ajaloo- ja majandusõpetaja. 

Aktiivse ainetunni vahendite meisterdamine
Kas saab olla üldse sellist olukorda nagu liiga palju abistavaid vahendeid tundide läbiviimiseks? Meie meelest ka mitte! Tule ja valmista endale üks liikuma kutsuv abivahend, mida kasutada erinevates ainetundides nii siseruumides kui ka õues!

Orienteerumismäng Supilinnas (töötuba toimub õues)
Kutsume orienteerumismängu mängides liikuma ja Supilinna avastama. Selline õueseiklus on jõukohane meetod igas vanuses õpilastega vaheldusrikka tunni läbiviimiseks ning sobib ka ühiseks meeskonnategevuseks kolleegidega. Orienteerumismängusid saab kohandada nii koolihoovidesse, parkidesse kui tervetesse linnaosadesse. 
Töötuba toimub õues.

Aktiivsed vahetunnid

Mängujuhid tegutsevad (töötuba toimub õues)
Kohila Gümnaasiumi mängujuhid
Organiseeritud mänguvahetunnid toovad laste koolipäevadesse mängu, liikumist ja ühise tegutsemise rõõmu. Vahetunde läbi viivatest mängujuhtidest saavad sageli toredad eestvedajad, kellest on abi nii ürituste korraldamisel kui kiusamise lahendamisel. Aga mida seal mänguvahetundides siis ikkagi tehakse? Kuidas mängujuhid neid läbi viivad? Osalejatel on võimalus õues toimuvast mänguvahetunnist ise osa saada.

Põnevad ja mitmekülgsed liikumismängud (töötuba toimub õues)
Siim Tõnisson, Lodijärve Kool
Lodijärve kooli liikumisõpetaja Siim Tõnisson on võtnud südameasjaks Eesti laste liikuma saamise – ning seda mängulises võtmes. Liikumismängude sotsiaalmeediakanalite ja kodulehe abil on ta loonud keskkonna, kust iga huviline leiaks ideid, millega tavapärased liikumisharjutused muuta põnevaks ja mitmekülgseks mänguks. Tema kanaleid jälgivad ühtviisi nii lapsed, õpetajad, lapsevanemad kui paljud teised. Sügisseminari raames jagab Siim oma mõtteid ja mängunippe.
Töötuba toimub õues.

Liikumisõpetus

Liikumisõpetuse ainekava elluviimise õppetunnid Rootsi näitel
Helen Hedblom, Sundsvalli Gümnaasium (Rootsi)
Viimase 10 aasta jooksul on Rootsi koolide ainekavades ellu viidud mitmeid suuri muutusi – ning saadud olulisi õppetunde. Helen Hedblom, Rootsi liikumisõpetuse õpetaja, mitme liikumisõpetuse organisatsiooni liige ning pikaajaline TÜ liikumislabori koostööpartner, on Rootsi haridussüsteemis need ainekavamuutused kaasa teinud.
Oma ettekandes keskendub Helen ainekavamuutuste õppetundidele, et saaksime ühiselt mõelda, mida Eestil on neist kõrva taha panna. 

Kuidas liikumisõpetuses õpetada ja kaasata eri võimete ja kultuuritaustaga õpilasi sisserändajate laste näitel
Helen Hedblom, Sundsvalli Gümnaasium (Rootsi)
Liikumisõpetuse õpetaja Helen Hedblom õpetab Rootsis Sundsvalli Gümnaasiumis sisserändajate lapsi, kasutades selleks eriprogrammi. Oma ettekandes keskendub Helen sellistele õpetamiskogemustele, kus tunnis on erinevate oskuste, võimete ja kutluuritaustaga õpilased. 

Motiveeriv liikumisoskuste õpetamine võrkpalli näitel (inglise keeles)
Kristof De Loose, Volleyball4All (Belgia)
Kuidas õpetada liikumisoskusi õpilastele, kelle oskused ja võimed erinevad? Kuidas teha seda motiveerival viisil? Oma projektiga „Võrkpall kõigile“ (Volleyball4All) on Kristof De Loose (Belgia) loonud lahendusi spetsiaalselt koolide ja liikumisõpetuse jaoks. Mitmekesise harjutusvara, erinevate õpetamismeetodite ning õpilasi kaasava tunni abil on võimalik jõuda motiveeriva õpikeskkonnani, mis aitab liikumisoskusi õpetada erinevate võimetega õpilastele.

Põnev teadus

Tükike teadust: värskeid andmeid õuevahetundide kohta LKK koolides ja aktiivse ainetunni võimaluste kohta gümnaasiumiastmes
Getter Marie Lemberg, Tartu Ülikool; Reelika Kiivit, Tartu Ülikooli liikumislabor
Getter tutvustab oma doktoritöö raames kogutud andmeid õuevahetundide kohta LKK koolides: kuidas mõjutab õuevahetund õpilaste kehalist aktiivsust ning mida arvavad õuevahetunnist õpilased, lapsevanemad ja õpetajad.
Reelika teeb ülevaate haridusinnovatsiooni õppekaval kaitstud magistritööst, mis keskendus aktiivsetele ainetundidele gümnaasiumiastmes. Saad teada, mis soodustaks gümnasistide ja nende õpetajate arvates pika järjestikuse istumisaja katkestamist ainetunnis; milliseid tegevusi gümnasistid eelistavad ning millega õpetaja võiks arvestada. 

Klapid pähe ja õue!
Maarja Park ja Katrin Mägi, Tartu Ülikooli liikumislabor
Kõnniloeng annab võimaluse teha üks mõnus jalutuskäik vabas õhus keset pikka konverentsipäeva ning samal ajal kuulata ülevaadet viimastest liikumisega seotud teadusuuringutest. Haara kaasa kõrvaklapid, riietu ilmastikukindlalt, lae telefoni aku täis ning loeng võibki alata. 

Testi oma kehalisi võimeid!
Eva-Maria Riso, Tartu Ülikooli liikumislabor
Tutvustame lihtsamaid jõu, painduvuse ja vastupidavuse mõõtmise teste, mida koolides käepäraste vahenditega hõlpsasti läbi viia. Saate teada, milline on näiteks teie kaelapiirkonna liikuvus ja kämbla jõud, samuti anname hinnangu rühile ja võrdluse ealiste soovitustega.

School-based physical activity in Norway and Estonia. Presentation of preliminary results. (inglise keeles)
Eirini Pardaly, Lise Kjønniksen ja Ingunn Fjørtoft, University of South-Eastern Norway
Presentation seeking answers for the following questions. 
How to define pupil participation in school-based physical activity? How do the pupils from primary and secondary school experience participation? What are the potentials of using it as a co-creation area in schools?

Koolikülastused


Miina Härma Gümnaasium (Jaan Tõnissoni 3, Tartu) on 900 õpilasega gümnaasium Tartu linnas.
Miina Härma Gümnaasiumis tegeldakse aktiivselt kogu koolipere teadlikkuse tõstmisega liikumise olulisusest. Õpilaste eestvedamisel toimuvad tantsuvahetunnid ning mängujuhid korraldavad kahel päeval nädalas algklasside õpilastele kooli sisehoovis mänguvahetunde. Ruumipuudust koolimajas leevendab koolihoov, kus on atraktiivne madalseiklusrada, mis on avatud ka kogukonnale. Suurel koolil on vaja suurt LKK meeskonda. Seetõttu kuuluvad lisaks juhtkonna liikmetele ja õpetajatele sinna ka paar lapsevanemat ja mõned õpilased.


Tartu Kesklinna Kool (Kroonuaia 7a, Tartu) on 500 õpilasega põhikool Tartu linnas.
Tartu Kesklinna Kool liitus LKK võrgustikuga juba aastal 2017. Tänaseks on kõikide klasside päevakavas 20-minutiline õuevahetund, igas klassiruumis kooli LKK meeskonna loodud liikumispauside kalender, I kooliastme õpilastele toimuvad “Mänguvungi hommikud” ning õpetajad saavad omavahel jagada aktiivse ainetunni ideid ja materjale läbi võrguülese VUNK-panga. Tehtud ja katsetatud on omajagu! Kooli õueala uuendamine sai alguse lapsevanemate eestvedamisel ning tehti teoks tänu kaasavale eelarvele. Kesklinna koolihoov on näide, kuidas ka väikesesse hoovi saab nutikalt paigutada lahendusi, mis aitavad veeta vahetunde aktiivselt ja loovalt ning areneda laste liikumisoskustel.


Tabivere Põhikool (Hariduse 1, Tabivere) on 150 õpilasega põhikool Tartu vallas.
Tabivere Põhikooli uus õppehoone ja välialad avati 2020. aasta sügisel. Uus koolihoone on pälvinud tähelepanu oma põneva arhitektuuri poolest, kuid koolis tegutseb ka vahva Liikuma Kutsuva Kooli meeskond. Nende eestvedamisel on kooli lähistel markeeritud neli kõnnirada ühisteks koosolekuteks ja klassiga läbimiseks ning läbitud kõnniringide üle peetakse arvestust. Õpilased saavad igapäevaselt käia õuevahetunnis ja tunnevad rõõmu tantsuvahetundidest, lisaks toimuvad õpilaste juhendatud mänguvahetunnid. Kooliümbrus, park, kergliiklustee, järv – kõike kasutatakse õppetöös!
NB! Tabivere Põhikool asub ligikaudu 20-minuti autosõidu kaugusel Tartust ja sobib neile osalejatele, kes saavad kasutada isiklikku sõiduvahendit (soovitame koduteele või eraldi väljasõiduks!).


Puhja Kool (Viljandi tee 28, Puhja) on 230 õpilasega põhikool Elva vallas.
Puhja Kool liitus LKK võrgustikuga 2018. aastal ning alates sellest ajast on toimunud koolikorralduses ja õppekeskkonnas palju muudatusi. Palju vaeva on nähtud koolipäeva ülesehitusega, et see moodustaks terviku, milles jagub aega suhtlemiseks, õuetegevusteks, koolilõuna nautimiseks, huviringideks ja ka õpetajate koostööajaks ning treeninguks. Koolipäevas on vähem ainetunde ning pikkade ja lühikeste tundide kombinatsioon hajutab ja vähendab õppekoormust. Aastate jooksul on liikumisest saanud koolipäeva orgaaniline osa, mis on pakkunud rohkesti õnnehetki ühisest pingutusest ja edusammudest.
NB! Puhja Kool asub ligikaudu 30-minuti autosõidu kaugusel Tartust ja sobib neile osalejatele, kellel on võimalik kasutada isiklikku sõiduvahendit (soovitame koduteele või eraldi väljasõiduks!).


Tartu LÕUNATERA (Optika 15) on 200 õpilasega (1.–6. klass) kogupäevakooli mudelit rakendav erakool linnapiiril.
LõunaTERA koolihoone valmis 2019. aastal ning see planeeriti ja ehitati arvestades laste aktiivsust ja liikumisvajadust kogu päeva vältel. Igast klassist on võimalik otse liikuda õue terrassile. Lisaks on majas palju võimalusi õppimispesadeks. Laste lemmikuks on liutorude juures asuvad õpipesad, mis on pidevalt kasutuses.
Kogupäevakool tähendab, et LÕUNATERA koolipäev kestab 9.00-16.00. Päeva sees on pudruamps ja lõunasöök ning pikk õuevahetund liikumiseks ja sõpradega koos mängimiseks.

Postrinäitus

Liikuma Kutsuvad Koolid said võimaluse jagada enda kooli tegemisi ja kogemusi postrite näol. Postritega on võimalik tutvuda 5. oktoobril ERMis ning kell 13.30-14.00 on iga kooli esindaja ka enda postrit lähemalt tutvustamas ja küsimustele vastamas.

Koolid said valida nelja aktuaalse teema vahel:

Aktiivsed vahetunnid III-IV kooliastmes: väljas ja sees
Kohila Gümnaasium; Pärnu Kuninga Tänava Põhikool; Tabivere Põhikool; Tallinna Laagna Gümnaasium

Meie kooli vunktiim – motivatsioon, inspiratsioon ja koostöö
Vastseliina Gümnaasium

Noorte kaasamine/noortega koos
Audru Kool; Harkujärve Põhikool; Tartu Descartes’i Kool

Nutivaba kool ja ekraanivabad vahetunnid
Lüllemäe Põhikool; Rakvere Reaalkool

Liikuma kutsuv mess

Dada AD OÜ – õuemängud, tegevuskaardid, raamatud jm

DIFI.NET OÜ – interaktiivsed põrandad eestikeeslete mängudega ja motoorsete oskuste treenija Cosmo

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum – aktiivsed võimalused spordimaailmaga tutvumiseks

MS Inspire OÜ, Hea hariduskorraldus – kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste inspireerimine loomaks head hariduskorraldust ja seejuures ka head liikumiskorraldust

Kirjastus Koolibri – trükisoe raamat “Jalad kõhu alt välja” (Sari Salo)

Laste Aeg OÜ – liikumismängud ja -vahendid, mille abil saab 1. kooliastme õpilastele meedia- ja digipädevusi õpetada

Liikumisaasta – Eesti inimeste inspireerimine leidmaks tee regulaarse liikumisharjumuse juurde ning olles seeläbi tervemad ja õnnelikumad

Liikumismängud – Lodijärve kooli liikumisõpetaja Siim Tõnisson on võtnud südameasjaks Eesti laste liikuma saamise kodus ja koolis

Motor OÜ, Huvi Outdoor – STEAM õuesõpe ehk vahendid aktiivse ainetunne läbiviimiseks

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis – kooliümbruse (tänava)ruumi kiirete vahenditega ümber kujundamine selliselt, et see oleks laste jaoks ohutu, tunnetuslikult turvaline ja jalgsi/rattaga koolis käimist soodustav

Scult – rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine, mis viib kokku spordivabatahtlikud ning spordiürituste korraldajad nii Eestis kui ka välismaal

Styleholics OÜ, Fun Sports – uudsed, eriilmelised ja kaasahaarvad spordimängud

Tsirkusepood OÜ – tsirkusevahendid vahetunnis harjutamiseks või ka liikumisõpetuse tunni rikastamiseks

Yes Sport OÜ – vahendid lõbusaks liikumiseks, vahetundide sisustamiseks ja liikumisõpetuse tundi

Varasemalt toimunud sügisseminaride programmi ja töötubade info: 2022, 2021 ja 2020

Liikuma Kutsuva Kooli sügisseminar toimus projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” raames, mida toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuse 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“