Paremaks üleminekuks uuele ainekavale pakume omavalitsustele, koolidele ja õpetajatele võimalust tellida erinevaid koolitusi. Nende seas on nii uuest liikumisõpetusest põhjaliku ülevaate saamist toetavaid koolitusi, erinevate spordi ja elustiilialade tutvustusi kui ka metoodilist tuge liikumisõpetuse uute valdkondade rakendamiseks ja koostööd, sisemist motivatsiooni ja kiusamisvaba õhkkonna toetamiseks.

Saate tellida järgmisi koolitusi:

1. LIIKUMISÕPETUSE ABC

Koolitajad:
KÄRT TÕNISSON, 5216718, kart.tonisson[a]pjk.ee;
HASSO PAAP, 56639310, hassopaap[a]gmail.com;
KÜLLIKE USTAV, 5541996, ustav.kullike[a]gmail.com;
LINDA MARII ALJASMÄE, 5094427, lmaljasmae[a]gmail.com;
TIINA VEIDER, 53476956, tiinaveider[a]gmail.com;
MERILIN VALTER, 5222610, valtermerilin[a]gmail.com.

Tutvu koolitajatega lähemalt:

2. Matkamise oskused liikumisõpetuse ainekavas (MTÜ KoosON/KLAPP matkad, Margus Püvi).

3. Žongleerimis- ja tasakaaluoskused liikumisõpetuses tsirkusetegevuste näitel (Tsirkusepood)

4. Kepikõnd liikumisõpetuse ainekavas (Eesti Kepikõnni Liit).

5. Lõõgastavad mängud liikumisõpetuses (Katrin Helendi).

6. Koostööoskuste toetamine liikumisõpetuses (Margus Tarmo Pihlakas).

7. Kiusamise ennetamise ABC liikumisõpetuses (Kiusamisvaba Kool, Kristiina Treial) – vaata kindlasti ka kiusamisvaba liikumisõpetuse videoid ja õppematerjale.

8. Kiusamise ennetamise praktikad liikumisõpetuses (Kiusamisvaba Kool, Kristiina Treial) – vaata kindlasti ka kiusamisvaba liikumisõpetuse videoid ja õppematerjale.

9. Õpilaste sisemist motivatsiooni toetava õpetamise ABC (Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, Andre Koka ja Henri Tilga).