Igal aastal palume kõigil Liikuma Kutsuvatel Koolidel täita ära koolide eneseanalüüsi ehk lühidalt KENA. Ühelt poolt aitab see teil endil kaardistada kooli hetkeolukorda ning arenguvõimalusi, teisalt annab KENA liikumislaborile ülevaate eri aegadel liitunud koolide käekäigust.

2021/2022 õppeaastal täitis KENA 122 kooli 179-st seni liitunud koolist. Neist 31 olid uued ja 91 varem liitunud koolid.

KENA tulemused 2021/2022:

  • programmis osalemisest on kasu: Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikus vähemalt ühe aasta osalenud koolidel on kõigis valdkondades oluliselt kõrgemad keskmised tulemused kui äsja liitunutel. KENA valdkonnad on: meeskond, koostöö ja võrgustik; kooliruum ja kooliõu; aktiivne vahetund; aktiivne ainetund; liikumisõpetus (kehaline kasvatus) ja huviringid; aktiivne koolitee;
  • kõige  paremad tulemused on seotud kooliruumi ja hooviga, õue sobivate spordi- ja mänguvahendite ning liikumiseks avatud siseruumidega.
  • kõige rohkem arenguruumi on koolitee aktiivseks muutmisel ning liikumisõpetuse ja huviringide vallas.

Eelmise õppeaasta KENAd võime seega kokku võtta rõõmsa järeldusega, et paljud koolid on endale seatud olulised sihid saavutanud ning programmis osalemine pakub võimaluse teha suuri samme Liikuma Kutsuvaks Kooliks kujunemisel. Siiski on ka tublisti arenguvõimalusi. Koolide KENAsid analüüsides saamegi programmi edasisi tegevusi paremini kavandada.

Pikem raport on kättesaadav PDFina:

Koolide-eneseanaluus_2021_2022-oppeaasta-raport

https://www.liikumakutsuvkool.ee/wp-content/uploads/2023/05/Koolide-eneseanaluus_2021_2022-oppeaasta-raport.pdf

Suur tänu kõigile koolidele, kel on olnud võimalus KENA täitmisega panustada!