Igal aastal palume kõigil Liikuma Kutsuvatel Koolidel täita ära koolide eneseanalüüsi ehk lühidalt KENA. Ühelt poolt aitab see teil endil kaardistada kooli hetkeolukorda ning arenguvõimalusi, teisalt annab KENA liikumislaborile ülevaate eri aegadel liitunud koolide käekäigust.

KENA tulemused 2022/2023

  • 2022/2023. õppeaastal täitis KENA 129 kooli 200-st seniliitunud koolist (64,5%). Neist 21 olid uued ja 108 varem liitunud koolid.
  • Nagu eelmistelgi aastatel, on Liikuma Kutsuvates Koolides tegutsevad meeskonnad rahul kooliõue ja kooliruumi võimalustega. See tähendab mitmekesist tuge liikumisele nii toas kui väljas: liikumiseks sobivad siseruumid (nt aula ja võimla) on õpilastele vahetunnitegevusteks avatud, enamik kooliruume sobivad liikumistegevuste läbiviimiseks ainetunnis ning õu on aktiivses kasutuses ka õuesõppeks. Küll aga torkab silma, et veel ei ole koolihoovides piisavalt liikumisvõimalusi III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele.
  • Väga palju on õppeaastaga arenenud aktiivse ainetunni võimalused: õpetajad pööravad rohkem tähelepanu järjestikuse istumisaja katkestamisele ja loovad veeta tundi ka väljaspool klassiruumi, paranenud on ka õptajate koostöö ning aina paremaks läheb olukord abivahenditega, mis aitavad ainetundi aktiivsemaks muuta.
  • Iga aastaga on aina rohkem koole, kus koolipäevas on vähemalt üks 20-minutiline vahetund, mida saab veeta aktiivselt.
  • Nagu eelmistelgi aastatel, on praegu kõige rohkem arenguruumi on koolitee aktiivseks muutmisel ning liikumisõpetuse ja huviringide vallas.
KENA-raport_2022_2023-oppeaasta

https://www.liikumakutsuvkool.ee/wp-content/uploads/2023/12/KENA-raport_2022_2023-oppeaasta.pdf

KENA tulemused 2021/2022:

  • 2021/2022 õppeaastal täitis KENA 122 kooli 179-st seni liitunud koolist. Neist 31 olid uued ja 91 varem liitunud koolid.
  • Programmis osalemisest on kasu: Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikus vähemalt ühe aasta osalenud koolidel on kõigis valdkondades oluliselt kõrgemad keskmised tulemused kui äsja liitunutel. KENA valdkonnad on: meeskond, koostöö ja võrgustik; kooliruum ja kooliõu; aktiivne vahetund; aktiivne ainetund; liikumisõpetus (kehaline kasvatus) ja huviringid; aktiivne koolitee.
  • kõige paremad tulemused on seotud kooliruumi ja hooviga, õue sobivate spordi- ja mänguvahendite ning liikumiseks avatud siseruumidega.
  • Kõige rohkem arenguruumi on koolitee aktiivseks muutmisel ning liikumisõpetuse ja huviringide vallas.

Eelmise õppeaasta KENAd võime seega kokku võtta rõõmsa järeldusega, et paljud koolid on endale seatud olulised sihid saavutanud ning programmis osalemine pakub võimaluse teha suuri samme Liikuma Kutsuvaks Kooliks kujunemisel. Siiski on ka tublisti arenguvõimalusi. Koolide KENAsid analüüsides saamegi programmi edasisi tegevusi paremini kavandada.

Pikem raport on kättesaadav PDFina:

Koolide-eneseanaluus_2021_2022-oppeaasta-raport

https://www.liikumakutsuvkool.ee/wp-content/uploads/2023/05/Koolide-eneseanaluus_2021_2022-oppeaasta-raport.pdf

Suur tänu kõigile koolidele, kel on olnud võimalus KENA täitmisega panustada!