Igasse koolipäeva võiksid olla planeeritud ka õuevahetunnid, mille kasutegurid on koheselt näha. Liikuma Kutsuva Kooli õpetajad on jaganud oma kogemusi õuevahetundidega ning toonud välja, et lapsed on pärast õues viibimist ja mängimist tundides rohkem keskendunud ja rahulikumad. 

Õuevahetunnid on lõbusamad, kui neid natuke planeerida ja juhendada. Oleme siia lehele pannud kümme aktiivset õuemängu, mis on  

  • eakohased kõigile,  
  • ei vaja erilisi lisavahendeid,  
  • on õige riietusega mängitavad iga ilmaga  
  • ning mida saab mängida kahekesi kuni suurte gruppideni.  

Mänge võivad läbi viia õpetajad, mängujuhid või õpilased isekeskis. Lisaks õuevahetundidele saab neid kasutada ka liikumisõpetuse tunnis.  

Õuemängude valikul lähtusime mängude intensiivsusest ning sõelale jäid need, mis annavad õpilastele mõõdukat kuni tugevat liikumisaktiivsust. Taoline valik toetab ühest küljest laste ja noorte päevase liikumisaktiivsuse soovituste täitmist ning muuhulgas kindlustab selle, et õpilastel ei hakkaks õues igav või külm. 

Mänge on mugav vaadata mobiiliekraanilt ja neid on võimalik ka paberile printida. Välja prinditud mängud soovitame panna mänguvahendite riiulile või kasti, et nad oleks kiirelt kättesaadavad.