Aktiivne vahetund pakub võimalust puhata pingelisest vaimsest tööst ja luua suhteid erinevate liikumistegevuste kaudu. Lisaks aitab vahetunnis liikumine õpilastel tunnis paremini keskenduda.

MIKS on liikumine vahetunnis kasulik? 

  • – parandab tunnis keskendumist ja töörahu
  • – suurendab koolirõõmu
  • – pakub võimaluse õpilastele omavaheliseks suhtlemiseks ja koos tegutsemiseks
  • – toetab õpilastevahelisi häid suhteid, ennetades kiusamist
  • – suurendab laste liikumisaktiivsust
  • – vähendab istuvat aega

MIS on aktiivne vahetund?

Aktiivsed vahetunnid võivad olla organiseeritud, kus õpilased osalevad kas iseenda, huvijuhi või õpetajate korraldatud tegevustes. Loomulikult ei pea kõik vahetunnid olema korraldatud, vaid õpilastel võiks olla võimalus ka vabaks mänguks.

 

Õuevahetund

Võimaldage lastel aastaringselt olla vahetunnis õues! Õues peaksid olema kättesaadavad piisaval hulgal erinevaid vahendeid eri vanuses õpilastele (nt pallid, keksukummid, reketid, lauatenniselauad). NB! Lepi kokku reeglid vahendite kasutamiseks!

 

Võimla ja aula vahetund

Ava vahetunniks võimla või aula ja võimalda kasutada mänguvahendeid – palle, hüppenööri jne. Koosta ajakava, millal, kellele ja milliste tegevuste jaoks on võimla/aula avatud. Lepi kokku reeglid tegevuste ja vahendite kasutamise osas ning määra vajadusel õpilasest/õpetajast korrapidaja.

 

Tantsuvahetund

Leia esmalt sobiv ruum – näiteks avatud aula, võimla, klassiruum vms. Kindlusta tehnika muusikavideote esitluseks. Lepi kokku videote (nt Just Dance!) valija ja käivitaja (õpetaja/õpilane) või eestantsija ning graafik, kes ja millal vastutab.

 

Mängujuhid vahetunnis

Lepi kokku mängujuhid (õpilased või õpetaja) ning taga neile ettevalmistus ja toetus, sh vajalikud vahendid. Koosta koos mängujuhtidega mängude läbiviimise ajakava. NB! Vaata ka Liikumislabori mängujuhtide koolitusi, mängukaarte ja Ideepanka!

 

Takistusrada ja tegevuskeskused

Mõelge läbi kooliruum ja õueala – millised kohad võimaldavad aktiivseid tegevusi. Looge õpilasi kaasates tegevuskohad eri vanuses ja eri huvidega õpilastele (korvilaud, ronimisredel, kiigud jms), nt asfaltplatsid on suurepärased rulatamiseks, erinevat tüüpi liikumismängude (nt keksukast) markeerimiseks. Uuenda liikumisrada koostöös õpilaste ja lastevanematega.

 

SOOVITUSED

 
Kaasa!

Vahetunnilahenduste arendamisel kaasa kindlasti eri vanuses, eri huvide ja eri soost õpilasi arutamaks, milliseid tegevusi nad eelistaksid siseruumides ja õuealal. Lahenduste elluviimisesse kaasa lapsevanemaid – see on koht heaks koostööks! Õpilased saavad osaleda aktiivsete vahetundide korraldamises, mis on samas hea võimalus õpilaste loovtööks. Samuti on hea kaasata kehalise kasvatuse õpetajat, kehalise kasvatuse tunnis saab õpetada vahetunnis rakendatavaid tegevusi – nt lauatennise või keksukummi tehnikat jms.

 
Lepi kokku reeglid

Kõikide tegevuste puhul on kindel koht reeglitel, seetõttu too eri tüüpi tegevusi kooli samm-sammult, andes aega reeglite õppimiseks ja nendega harjumiseks.

 
Paku vaheldust

Õpilased tüdinevad ühte tüüpi tegevustest, seetõttu on hea mõelda eri teemakuudele ning ka vahendite osas on hea kui neid varieerida.