Liikuma Kutsuvaks Kooliks on võimalik saada, liitudes võrgustikuga või alustades iseseisvalt kooli kujundamist liikuma kutsuvaks. Järgnevalt leiad soovitused, kuidas:

 

– liituda Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga

– alustada iseseisvalt oma meeskonnaga koolis muutuste loomisega

– iga kooliga seotud inimene saab individuaalselt kooli liikuvamaks muuta

Liituge LIIKUMA KUTSUVATE KOOLIDE võrgustikuga

Võrgustiku laienemine toimub üldjuhul kord aastas jaanuaris. Kui teie kool soovib võrgustikuga liituda ning teil on olemas Liikuma Kutsuva Kooli meeskond, kuhu kuulub ka kooli juhtkonna liige, siis kirjutage palun liikumislabor@ut.ee

Käesoleval aastal võtame vastu liitumissoove 2022. aasta laienemisringiks.

Võrgustiku liikmena saab teie kool võimaluse osaleda

 
  • – ideeseminaril. Ideeseminar on võrgustiku avaüritus, kus tutvustame Liikuma Kutsuvat Kooli põhimõtteid, jagame ideid ja koolide kogemusi;
  • – aktiivse vahetunni kavandamise ja läbiviimise seminaridel, sealhulgas mängujuhtide koolitustel õpilastele;
  • – aktiivsete ainetundide koolitustel;
  • – sügisseminaril;
  • – muudel võrgustiku sündmustel ja kokkusaamistel, nt võimalus  külastada teisi võrgustikukoole ning jagada kogemusi.
 

Programmis osalemiseks eeldame koolilt

 
  • – selget soovi ja valmisolekut toetada oma koolipere liikumisvõimalusi;
  • – oma meeskonna loomist, kelle eesmärgiks on süsteemsete muutuste kavandamine ja toetamine Liikuma Kutsuvaks Kooliks kujunemisel;
  • – iga-aastase koolide eneseanalüüsitööriista ehk KENA täitmist ning selle põhjal oma kooli tegevuskava koostamist;
  • – valmisolekut jagada oma kooli kogemusi teiste võrgustiku koolidega;
  • – aktiivset osalemist programmi tegevustes, sh liikumisuuringutes.

Kutsume teid liituma ka Liikuma Kutsuvate Koolide Facebooki-grupiga, kus nippe ja ideid jagavad õpetajad ja koolitöötajad paljudest Eesti koolidest!

Kujundage ISE oma koolist LIIKUMA KUTSUV KOOL

Igal koolil on võimalus muuta ise oma koolipäevad liikuvamaks, kutsudes kokku meeskonna ja hakates muutusi järjest ellu viima. Siit leiate ideid ja soovitusi, mis koolide senise kogemuse põhjal on muutuste loomisel osutunud tõhusaks.

 
Meeskonna moodustamine

Programmi senine kogemus näitab, et tugev meeskond ning koostöö eri osapooltega on muutuste loomisel kõige mõjusam. Tiimi võiksid kuuluda juhtkonna, klassi- ja aineõpetajate, õpilaste ja võimalusel lastevanemate esindajad. Tiimi käivitamisel ja tegevuste kavandamisel on oluline koolijuhi toetus.

 
Kaasamine ja huvide väljaselgitamine

Koolis on palju erinevate rollidega inimesi. Õpilastel võivad olla koolile ja liikumistegevustele väga erinevad ootused – seda näiteks vanusest ja tegevuste iseloomust lähtuvalt. Eri osapoolte kaasamiseks saab kasutada näiteks mõttetahvlit.

 
Oma kooli jaoks parimate võimaluste leidmine

Igal koolil on oma tugevused, mida saab liikumisvõimaluste parandamisel ära kasutada. Samuti tasub üles leida need teemad, mille puhul uute võimaluste loomine toob kaasa kõige suurema muutuse. Pakume teile eneseanalüüsiks järgmisi tööriistu:

 
Tegevuskava paikapanemine

Selleks et kaasamise, huvide väljaselgitamise ja eneseanalüüsi käigus kogutud head ideed saaksid võimalikult tõhusalt rakendatud, soovitame koostada tegevusplaani, kus on kirjas ka tähtajad ja vastutajad. Oleme töötanud välja tegevuskava põhja, mis koos koolide eneseanalüüsi tööriistaga (KENA) aitab panna paika õppeaasta prioriteete õpilaste liikumise toetamisel ning jälgida aastate jooksul toimunud muutusi.

 
Aeg tegutseda!

Kui kool on astunud esimesed sammud, andke sellest teada kas otse meile või Liikuma Kutsuvate Koolide Facebooki-grupile. Ootame väga tagasisidet ja kogemusi!

IGAÜKS saab midagi teha – iga muutus on samm edasi!

Kõik koolipere liikmed saavad ka iseseisvalt kaasa aidata Liikuma Kutsuvaks Kooliks muutumisele. Oleme koondanud mõned soovitused, lähtudes senistest kogemustest.

Täiendava info ning soovituste saamiseks tasub kindlasti liituda Liikuma Kutsuva Kooli Facebooki-grupiga.