Liikuma Kutsuvates Koolides toimuvad kevadeti ja sügiseti õuesõppekampaaniad, mille eesmärk on suunata õppetöö klassiruumist koolihoovi, kooli lähedal asuvatesse parkidesse ja ka koduõue. Kampaaniate käigus on õpetajad kokku kogunud tublisti ideid, nippe, mänge, meetodeid, mida koolid on jaganud Padleti virtuaalsetel seinalehtedel. Oleme nendest kokku pannud õuesõppe meetodikogumiku, kuhu on koondatud mängud, ideed ja nipid, mida Liikuma Kutsuvad Koolid on ise õuesõpet katsetades ellu viinud. Nii mängud kui kasutatud pildid pärinevad õuesõppepäevade ja -nädalate ning õuekuu tegevusi kajastavatest seinalehtedest Padleti platvormil.

Õuesõppe meetodikogumik “Õue õppima”

Õuesõppe meetodikogumiku “Õue õppima” võite printimiseks PDF-dokumendina alla laadida siit:
https://www.liikumakutsuvkool.ee/wp-content/uploads/2023/10/Meetodikogumik_11_MB.pdf.

Õuesõppe meetodid ja näited Padleti platvormi seinalehtedel

Paljud õuesõppe päeval, nädalal või kuul osalenud õpetajad on oma tegevusi jäädvustanud fotode ja lühikeste kirjeldustena virtuaalsele seinale Padleti keskkonnas (õuesõppepäevad kevadel 2021, sügisel 2021, õuesõppenädalad kevadel 2022 ja sügisel 2022 ning õuekuu kevadel 2023).

“Õue õppima” kevad 2021

Made with Padlet

“Õuesõppes on sügise hõngu” sügis 2021

Made with Padlet

“Õue kogu nädalaks” kevadine õuesõppenädal 2022

“Sügise säras õue õppima” sügisene õuesõppenädal 2022

Liikuma Kutsuvate Koolide õuekuu mai 2023

Õues õppimise korraldamiseks leiate hulgaliselt ideid Liikuma Kutsuva Kooli Facebooki grupist www.facebook.com/groups/liikumakutsuvkool, kus oma mõtteid aktiivseteks ainetundideks ja õuesõppeks jagavad koolid pea igapäevaselt koolid.

Uurige ka Liikuma Kutsuva Kooli kodulehe ideepanka, Tartu Ülikooli liikumislabori koolitusi ja suhelge oma kolleegidega, sest koostegemine pakub kindlasti lisarõõmu!