TÜ liikumislabori teadusnupud on väike panus sellesse, et oluliste, kõnekate ja põnevate teadusuuringute tulemused oleksid kättesaadavad eesti keeles.

Teadusnupud 2024

Teadusnupud istumisaja katkestamisest, õpilaste aktiivsusest õuevahetunnis ja kõnniaruteludest.
Uuri lähemalt meie teaduspostrilt!

Teadusnupud PDF-na:
Istumisaja katkestamine
Õuevahetunni olulisus
Kõnniarutelud

Teadusnupud 2023

Vanemad teadusnupud

Aktiivse mängu, liikumise ja õues olemise mõjud lastele:

Aktiivse liikumise mõjud täiskasvanutele, mis avalduvad koheselt:

Veel uuringuid:

Teadusnupud on kättesaadavad ka PDFina:

teadusnupud-a1