TÜ liikumislabori teadusnupud on väike panus sellesse, et oluliste, kõnekate ja põnevate teadusuuringute tulemused oleksid kättesaadavad eesti keeles.

Liikumislabori teadustiim koostab teadusnuppe nendel teemadel, mis on Liikuma Kutsuva Kooli jaoks olulised: nt liikumise kohesed ja pikaajalised mõjud, treeningu mõjud lastele ja täiskasvanutele, mängu roll laste arengu toetamisel.

Liikumislabori teadusnuppe võite kasutada näiteks koolikoridoride seintel või ainetundides selgitava materjalina, printida välja tervise- ja spordinädalate ajaks või levitada veebis. Kõik failid on kättesaadavad ka pdf-ina.

Aktiivse mängu, liikumise ja õues olemise mõjud lastele:

Aktiivse liikumise mõjud täiskasvanutele, mis avalduvad koheselt:

Veel uuringuid:

Teadusnupud on kättesaadavad ka PDFina:

teadusnupud-a1