Mis on “Liikumisaktiivsuse tunnistus”?

Nagu õpilase klassitunnistusel on rivis õppeainete kokkuvõtvad hinded, on „Liikumisaktiivsuse tunnistusel“ rivis hinded Eesti laste ja noorte liikumisaktiivsusele, samuti liikumisvõimaluste peamistele mõjutajatele nagu perekond ja keskkond ning investeeringud. Lisaks leiab tunnistuselt ka soovitusi, kuidas kitsaskohti lahendada.

Tunnistuse aluseks ei ole omaette uuring. See koondab tervet hulka erinevaid andmeid ja Eestis läbi viidud uuringuid.

Ülemaailmne võrdlus

“Liikumisaktiivsuse tunnistusel” olevate hinnete aluseks on rida kategooriaid, mis on loodud vastavalt rahvusvahelisele süsteemile. Sama süsteemi järgi on hinnetelehti koostatud juba poolesajal maal üle kogu maailma. Sarnased alused hindamiseks annavad võimaluse eri riikide seisu võrrelda, avastada teistes maades hästi toimivad lahendusi ning võtta neid eeskujuks.

Leheküljele www.activehealthykids.org on koondatud kõigi riikide ekspertide hinnangud seal kasvavate laste liikumisaktiivsusele – lehel saame Eesti laste tulemusi kõrvutada näiteks Mosambiigi, Soome või Sloveenia omadega.

Mida ülemaailmsed andmed näitavad?

Laste ja noorte napp liikumisaktiivsus ja palju istumisaega on tavapärane probleem kõikjal maailmas.

  • Üle maailma on keskmine hinne üldisele liikumisaktiivsusele “D” ning suurema osa riikide (75%) tulemuseks on “D” või “F”.
  • Istumisaja tavapäraseim hinne on “D+”.

Eesti tulemused

Eestis on liikumisaktiivsuse tunnistust välja antud kahel korral – 2016. aastal ja 2018. aastal.

2018. aasta hinded liikumisaktiivsusele:

1. laste ja noorte üldine liikumisaktiivsus – “D-“ 
2. osalemine trennides ja organiseeritud spordis – “C” 
3. aktiivne mäng, peamiselt õuesviibimise aeg – “F”
4. aktiivne koolitee – selle läbimine kõndides või rattal – “D” 
5. kehaliselt mitteaktiivne aeg (ekraaniaeg) – “F” 
6. kehaline võimekus – ebapiisavad andmed 

2018. aasta hinded keskkonnale ja testele mõjuteguritele, mis liikumisvõimalusi tagavad:
7. perekond ja eakaaslased – “D
8. kool – “C+” 
9. kogukond ja keskkond  – “B” 
10. riiklikud strateegiad ja investeeringud – “B”
LAT2018

NB: Kuna tegu on rahvusvahelise hinnetelehega, siis on hindamissüsteem meie jaoks mõneti ebatüüpiline. Tunnistuse võimalikud hinded on „A“, „B“, „C“, „D“ ja „F“. Hinnet „E“ tunnistusel ei ole.