Tartu Ülikooli liikumislaboriga teeb koostööd terve rida suurepäraseid aktiivsete ainetundide koolitajaid, keda saab kutsuda tegema ettekandeid ja viima läbi pikemaid ja lühemaid, üldisemaid ja üksikasjalikumaid koolitusi ja töötube.

Liikuma Kutsuva Kooli ainetunnikoolitajate seas on mitmekesise taustaga inimesi. On klassi-, humanitaar-, ajaloo- ja keeleõpetajaid, kelle jaoks on liikumisvõimalused koolis olnud õpetajana südameasi ning kes katsetavad aktiivsete ainetundide nippe koos õpilastega igapäevases koolielus.

Õpetajate lisaks on ka neid inimesi, kel on hoopis koolitaja või tervisedendaja taust ja kes on Liikuma Kutsuva Kooli teemadega tegelemiseni jõudnud enda jaoks olulistele väärtustele rakendust otsides ja liikumislabori koolitajate baaskoolitusel kaasa lüües.

Nii või naa – meie aktiivsete ainetundide koolitajad on valmis oma koolituskohvrid pakkima ja kokku lepitud ajal teie kooli või omavalitsusse seminari või töötuba tegema tulema.

Hinnapakkumiste saamiseks ja täpsustavate küsimuste esitamiseks võtke nendega julgelt ühendust.

Koolitajate kontaktid:

  • Kristiina Vaikmets: vaikmets[a]gmail.com
  • Kaie Kubri: kaie.kubri[a]gmail.com
  • Margus Tarmo Pihlakas: margus[a]avarda.ee
  • Kaja Kivisikk: kaja[a]tdk.ee
  • Triinu Kalle: kalle.triinu[a]gmail.com
  • Alice Haav: alicehaav[a]gmail.com
  • Anu Uusmaa: anu.uusmaa[a]tartuerakool.ee
  • Jevgenia Kirsanova: zene4ka.83[a]bk.ru
  • Natalja Nikanorova: natalja.nikanorova[a]gmail.com
  • Pille Eha: pille[a]koeru.edu.ee

Aktiivse ainetunni täienduskoolitused Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis

Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse ja liikumislabori koostöös on valminud erineva pikkuse ja sisuga täienduskoolitused aktiivsete ainetundide teemal, mida saab oma kooli tellida. Nende koolituste läbimisel väljastatakse osalejatele Tartu Ülikooli digitaalne tõend.

Valikus on kümme täienduskoolitust:

UUS! Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes
Aktiivse koolitunni rakendamine digivahendite toel
Aktiivsed õuesõppe võimalused I kooliastme õpilasele
Aktiivsed õuesõppe võimalused lasteaialastele vanuses 3 kuni 7 aastat
Erivajadusega õpilase tunni rikastamine aktiivsete tegevustega
Liikumisega lõimitud õpitegevused I kooliastmes
Liikumisega lõimitud ülesanded sotsiaalainete tundides
UUS! Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues
Õppevahendid, mis aitavad luua aktiivset ainetundi
Õppimist toetavad liikumistegevused I kooliastme ainetundidesse

Koolituse tellimiseks palume ühendust võtta Haridusinnovatsiooni keskuse täienduskoolituse spetsialisti Susanna Rennikuga (susanna.rennik@ut.ee või 737 6448).