Vajalikud vahendid:

Erinevat värvi pesulõksud (nii mitu erinevat värvi mitu rühma soovitakse moodustada).

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased moodustavad ühe rivi, olles seljaga õpetaja poole.
  2. Õpetaja kinnitab iga õpilase seljale ühe värvilise pesulõksu.
  3. Õpilased peavad leidma oma rühma liikmed, kellel on sama värvi pesulõks.
  4. Et ülesanne huvitavam oleks, tuleb rühmakaaslasi otsida täielikus vaikuses.

Veel võimalusi:

Võib teha rühma ka nii, et igas rühmas on igat värvi pesulõksu ainult üks.