Vajalikud vahendid:

Täring, mängulaud, joonistuspaber

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilase laual on joonistamiseks paber. Klassi ees on täringud veeretamiseks ning klassi taga on mängulaud.
  2. Õpilane veeretab täringuid, läheb klassi taha ja vaatab mida ta vastavalt oma saadud silmadele joonistama peab ning joonistab.
  3. Peale viite veeretamiskorda valmib üks põnev maastikupilt.

Näpunäiteid:

  1. Võib kasutada nii kunstitunnis kui ka (võõr)keeletunnis, kus järgmise ülesandena kirjutatakse pildi kirjeldus või lugu mis pildil toimub.