Vajalikud vahendid:

Täring, mängulaud, joonistuspaber

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilasel on joonistamiseks paber. Mänguala ühel pool on täringud veeretamiseks ning teisel pool on mängulaud.
  2. Õpilane veeretab täringuid, läheb mänguala teisele poole ja vaatab mida ta vastavalt oma saadud silmadele joonistama peab ning joonistab.
  3. Peale viite veeretamiskorda valmib üks põnev maastikupilt.

Näpunäiteid:

  1. Tegevust saab teha ka õues, paigutades täringud ja mängulaua üksteisest eemale.
  2. Võib kasutada nii kunstitunnis kui ka (võõr)keeletunnis, kus järgmise ülesandena kirjutatakse pildi kirjeldus või lugu mis pildil toimub.