Vajalikud vahendid:

Tahvel, mitmed veaohtlikud sõnad

Tegevuse kirjeldus:

  1. Kutsuda klassi ette 5-6 õpilast.
  2. Selgitada, et iga õpilane on üks klahv klaviatuurist.
  3. Õpetaja ütleb ühe “veaohtliku” sõna ja seejärel hakkavad õpilased ühekaupa üles hüppama ja tähti nimetama: Nt. K-A-R-U-S-S-E-L-L. Samal ajal kirjutab õpetaja tähti ka tahvlile.
  4. Kui keegi reast eksib, siis järgmine hüppab üles ja hüüab “Kustuta”, misjärel kustutatakse viimati hüütud täht ka tahvlilt.
  5. Mäng jätkub järgmise õpilasega, kes peab viimast tähte parandama ja ütlema õige tähe.
  6. Kui kogu sõna on kirjas, siis viimane hüppab ja hüüab “Järgmine sõna!”. Iga kolme sõna järel võiks õpilasi vahetada.

Võimalikud variandid:

  1. Veaohtlike sõnade asemel võib järjest öelda ka matemaatilisi valemeid, korrata erinevaid uusi mõisteid.
  2. Tegevust saab läbi viia ka õues ringis seistes, sõnades olevaid tähti öeldakse kellaosuti suunas.