Vapikool on süsteemseid muudatusi ette võtnud Liikuma Kutsuv Kool, kes kannab auga Liikuma Kutsuva Kooli vappi. Vapikooliks võib saada vähemalt ühe kooliaasta programmis osalenud kool, kel on kolmeaastane tegevuskava ning kes kirjutab sooviavalduse.

Vapikooliks saamiseks tuleks esitada:

  1. Liikuma Kutsuva Kooli kolmeaastane tegevuskava,
  2. sooviavaldus, kus kirjeldada sooviavalduse vormis toodud küsimuste põhjal, mida on teil koolis õnnestunud ära teha ja milliseid õppetunde olete liikuma kutsuvaks kooliks kujunemisel saanud.

Kirjeldus võiks mahult olla umbes paar lehekülge. Väga oodatud on fotod, veebi- või videolingid Teie tegutsemisest Liikuma Kutsuva Koolina. Teie kooli tegevuste kirjeldus aitab arendada Liikuma Kutsuva Kooli programmi ja võrgustikku ning annab meile võimaluse esile tuua Teie väärtuslikke kogemusi.

Kui sooviavalduse saatnud koolile ei ole täiendavaid küsimusi, siis vapikooliks vastu võtmine kinnitatakse Liikuma Kutsuva Kooli programmitiimi liikmetest moodustatud kolmeliikmelise komisjoni poolt.

Vapikooliks saamise sooviavaldust saab esitada igal aastal.

Järgmiseks tähtajaks on 28. august 2020. Sooviavaldus koos tegevuskavaga palume saata liikumislabor@ut.ee.

Vapiplaat antakse koolidele pidulikult kätte Liikuma Kutsuva Kooli sügisseminaril.

Programmi 10 pilootkooli Liikuma Kutsuva Kooli vappidega 2018. aasta sügisseminaril Käärikul.