Tegevuse kirjeldus:

  1. Lõigata töölehel lahti kõik vanasõnad.
  2. Õpilased võtavad endale ühe vanasõna pooliku ning otsivad paarilise, kel on kokkusobiv vanasõna teine pool.

Tööleht:

Võimalikud variandid:

Võib kasutada sobivaid õpitud teema raames kokkukäivaid paare, näiteks sõnaliigid – omadussõna otsib üles ilusa. Ruudu pindala valemi saanud õpilane otsib üles ruudu pildi saanud õpilase.