Vajalikud vahendid:

Vanasõnade sedelid

Tegevuse kirjeldus:

1. Igal õpilasel on sedel, mille esimesel poolel on ühe vanasõna lõpp ning teisel poolel teise vanasõna algus.
2. Õpilased peavad leidma kaaslaste sedelite hulgast enda vanasõna algusele sobiva lõpu.
3. Kui sobiv lõpp leitakse, tuleb klassikaaslasega sedelid vahetada.
4. Saadud kaardil on juba uue vanasõna algus, mille järgmisena leidma peab.

Erinevad võimalused:

– Võõrkeeles saab samuti kasutada vastava keele ja rahva vanasõnu.