Vajalikud vahendid:

Märkmepaberid, sildid

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpetaja mõtleb välja 4 temaatikat, mille kohta kirjutatakse märkmepaberile erinevad tunnused. (Nt kevad-suvi-sügis-talv ja tunnusteks on erinevad kuunimetused).
2. 4 temaatika silti kinnitatakse seinale või pannakse põrandale.
3. Iga õpilane saab endale ühe post-it paberi ja õpetaja märguande peale viib iga õpilane oma paberi õige temaatika juurde.
4. Järgneb arutelu vastavalt teemale.

Erinevad võimalused:

– Eesti keeles saab kasutada mängu näiteks aastaaegade õppimiseks/kordamiseks.
– Matemaatikas saab koondada kokku erinevaid valemeid või kujundeid.
– Loodusainetes saab kasutada nt seedesüsteemi (erinevad elundid) või südame-veresoonkonna temaatika õppimiseks.
– Võõrkeeles saab korrata minevikuvorme või tulevikku.