Vajalikud vahendid:

Lamineeritud paberid, markerid, tekk

Tegevuse kirjeldus:

  1. Jagada õpilased kaheks. Moodustatakse kaks vastakuti seisvat kolonni.
  2. Õpilased kirjutavad oma lamineeritud lehele ühe matemaatilise tehte või õpitud teema raames küsimuse.
  3. Kolonnide esimesed õpilased võetakse lina üleval hoidma kahe vastakuti seisva kolonni vahele.
  4. Kui lina langetatakse, tuleb kolonni esimestel õpilastel öelda vastase lamineeritud lehel oleva küsimuse vastus. Aeglasemalt ütleja läheb enda rühmast üle kiiremini vastuse öelnud õpilase rühma.
  5. Võidab kolonn, kellel on rohkem õpilasi.