Tegevuse kirjeldus:

  1. Lepitakse kokku, et õpilased hüppavad ette nii mitu hüpet, kui on kümnelisi ning hüppavad selg ees tahapoole nii mitu korda, kui on ühelisi.
  2. Õpetaja hakkab ütlema erinevaid kahekohalisi arve ning õpilased hakkavad hüppama. Näiteks: “Hüppa ette nii mitu hüpet, kui on arvus 46 kümnelisi.”

Näpunäited:

  • Kontrollimise mõttes võib õpetaja nimetada vaid ühe õpilase, kes hüppab. Kui ta hüppas õigesti, korratakse seda koos klassiga
  • Õpilastel jääb kordamisega paremini meelde – õpetaja ütleb 46, õpilased kordavad “46” ja hüpped loetakse samuti kõva häälega kaasa.