Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpetaja kirjutab tunni alguses tahvlile nn TUNNI SÕNA. Nt. keemia tunnis „Süsinik“.
  2. Kui õpetaja ütleb tunni jooksul „Süsinik“ siis tuleb õpilastel teha kokkulepitud liigutus, näiteks püsti tõusta ja teha üks kükk.

Näpunäited:

– Võib tegevuste väljamõtlemisel appi võtta kas harjutuskaardid või täheplakati.