Vajalikud materjalid:

Nii palju “drillimist” vajavaid küsimusi kui on õpilasi pluss üks veel. Küsimusteks näiteks korrutustabel.

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased istuvad koos toolidel moodustades ringi. Võetakse üks lisatool.
  2. Igale tooli seljale kleebitakse “drillimist” vaja küsimus. Kui õpilane toolil ei istu, näevad kõik ringisolijad küsimust.
  3. Õpilane, kellest paremat kätt on tühi tool, nimetab ühe õpilase, kes peab tühjal toolil olevale küsimusele vastama ning tulema istuma tühjale kohale.
  4. Järgmisena ütleb uue õpilase nime õpilane, kelle paremat kätt tekkis vaba tool.
  5. Mängu jätkatakse kuni kõik on saanud vähemalt korra liikuda.