Vajalikud vahendid:

Ülesannetega paberid

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpetaja on igale valgele paberile kirjutanud ühe teemakohase või tehte. Paberid tuleb kortsutada kokku „lumepallideks“.
2. Klass tuleb jagada kahte rühma – üks grupp ühel pool ja teine teisel pool mänguala (paika panna piir).
3. Pooled lumekuulid visata ühe rühma, pooled teise rühma ette maha.
4. Märguande peale peavad lapsed viskama oma poolelt kuule teisele poole, ehk käib lumesõda.
5. Õpetaja märguande peale viskamine lõppeb ning korjatakse enda poole jäänud kuulid kokku, loetakse üle ja harutatakse lahti.
6. Seejärel tuleb kõik ülesanded vihikusse ükshaaval kirja panna ning ära lahendada.