Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased moodustavad koridori treppide juurde 2 (või rohkem) kolonni.
2. Õpetaja ütleb kolonnide esimestele õpilastele tehte, kes arvutavad vastuse ning liiguvad nii mitu astet ülespoole kui vastus oli.
3. Kui õpilase saadud vastus on vale, peab ta 2 trepiastet allapoole liikuma.
4. Edasi tuleb tehe juba neljale õpilasele, kes kõik peavad teatud arvu trepiastmeid ülespoole liikuma.
5. Mäng kestab, kuni jõutakse üks või kaks korrusevahet edasi.