Trepiastmed on hea võimalus anda edasi luuletusi, tuletada meelde võõrkeelset tähestikku või kirjutada valemeid. Oleme õpetajatelt kuulnud toredaid näiteid – kui õpilasel ei tule mõni valem matemaatika tunnis meelde, on tal võimalus minna klassiruumist välja ja otsida trepiastmelt just see valem, mida tal parasjagu vaja on.