Vajalikud vahendid:

Nöör, sildid taime/looma nimetusega

Tegevuse kirjeldus:

1. Iga õpilane saab endale sildi taime või looma nimetusega ja kinnitab selle enda riiete külge. Moodustatakse ring.
2. Õpetaja annab nöörikera ühele taimele ning nööri alguse jätab enda kätte.
3. Taim, kelle käes on kera, viskab selle edasi kellelegi, kes toitub sellest taimest jne.
4. Kui ring jõuab loomaga lõpule, viskab loom kera uuesti taimele ning alustatakse uut toiduahelat.
5. Mängitakse nii kaua, kuni kõik õpilased hoiavad nööri ning kujunenud on võrgustik.
6. Õpetaja hakkab ütlema midagi, mis looduslikku tasakaalu kõigutab, nt metsi rüüstas tugev torm ja kuused langesid maha – kõik kuused kükitavad.
7. Järgneb arutelu, kuidas väikesed muutused looduses mõjutavad looduslikku tasakaalu ja kuidas loodus püüab seda säilitada.