Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased tegelevad tunnis erinevate väidetega.
2. Kui õpetaja/õpilase poolt nimetatud väide on õige, teevad lapsed sirutuse.
3. Kui nimetatud väide on vale, teevad lapsed küki.

Erinevad võimalused:

– Saab kohandada erinevatesse tundidesse erinevate teemadega (eessõnad, võõrsõnad, kas nimetatud sidesõna ette käib koma, oluliste ajalooliste sündmuste aastaarvud jne).
– Saab muuta tegevusi, et see oleks huvitav ka suurematele õpilastele .
– Juurde võib lisada ka ooteaja liikumise, kui õpetaja uut väidet mõtleb.