Tegevus sobib erinevate mõistete ja teemade kinnistamiseks

Vajalikud vahendid:

Sildid korratavate mõistetega

Tegevuse kirjeldus:

  1. Iga õpilane saab ühe sildi, kus peal on korratav mõiste.
  2. Õpilane otsib omale paarilise, ütleb “Tere-tere!” ja ütleb oma mõiste. Paarilise ülesanne on talle öeldud mõiste selgeks teha. Kui see on tehtud, küsib selgitust oma mõistele teine õpilane.
  3. Kui mõlemad õpilased on omavahel mõisted selgitanud, vahetatakse omavahel sildid ja minnakse otsima uut paarilist. Uue paarilise käest küsitakse eelneva paarilise käest saadud küsimust.
  4. Võib teha kokkuleppe mitu korda peab küsimusi vahetama.

Erinevad võimalused:

Suuremad õpilased võivad vahetada küsimusi ka ilma reaalselt olemasolevate pabersiltideta, jätta küsimused meelde. Siltidele võivad küsimusi ja mõisted ka õpilased ise kirjutada.