Vajalikud vahendid:

Tööleht tekstiga, tahvlinäts/kleeplint

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased saavad paari peale töölehe tekstiga.
  2. Olenevalt õpitavale teemale on ülesandeks tekstist leida näiteks alus ja öeldis, võõrsõnad vms.
  3. Õpilased meisterdavad leitud sõnale joone alla, kasutades ainult looduslikke vahendeid. “joon tõmmatakse alla” kleepides leitud looduslik vahend töölehele kleeplindi või tahvlinätsuga.
  4. Eesmärgiks on leida võimalikult palju erinevaid looduslikke materjale, millega jooni meisterdada.