Vaja läheb:

Lõikudeks jaotatud teksti, rollikaarte

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased jagatakse neljaliikmelisteks rühmadeks. Iga rühmaliige saab rollikaardiga endale ühe rolli. Rollikaart asetatakse enda ette lauale. Talle määratud rolli täidab õpilane, kui loetakse esimene lõik tekstist.
  2. Rollid on: Ennustaja – pakub välja, millest võib tekstilõigus juttu olla. Lugeja – loeb lõigu rühmale ette. Küsija – esitab lõigu kohta teksti mõistmisele, tekstist arusaamisele suunavaid küsimusi. Kokkuvõtja – teeb loetust kokkuvõtte.
  3. Jõudes järgmise lõiguni tõusevad kõik rühmaliikmed püsti ning istuvad päripäeva ühe koha võrra edasi. Vahele võib teha ka ühe virgutusharjutuse. Nii saavad nad endale ka uue rolli.
  4. Loetakse uutes rollides järgmine lõik.
  5. Kõik korub niikaua kuni terve tekst on läbi töötatud.

Materjal:

Võimalikud variandid:

  1. Rolle võib vajadusel juurde mõelda. Näiteks küsimustele vastaja.
  2. Teksti lugemist võib teha püsti seistes.
  3. Võib kokku leppida, et peale igat rollivahetust tuöeb leida endale uus asend/poos. Näiteks esimene kord istutakse, teine kord seistakse, siis kükitatakse.