Tegevuse kirjeldus:

  1. Osalejad tõusevad esmalt kõik püsti
  2. Juhtmängija valib ühe asendi
  3. Mängijad vaatavad juhtmängija asendit, kuid peavad ise sooritama sellele vastupidise liigutuse (näiteks kui juhtmängija istub, siis mängijad seisavad).
  4. Selline tähelepanu ja koordinatsiooni harjutus pakub lastele palju rõõmu ning samas ka kiiret liigutuspausi tunni keskel.