Vajalikud vahendid:

Igale rühmale täring ja tööleht

Tegevuse kirjeldus:

  1. Jaotada õpilased neljastesse rühmadesse.
  2. Mänguala ühel pool on erinevad ülesanded, iga ülesande ees number. Ülesandeid võiks olla hulgim.
  3. Iga rühm veeretab teisel pool mänguala olevat täringut. Saadud silmade arvule vastav ülesande number otsitakse mänguala teiselt poolt üles ja lahendatakse enda töölehele.
  4. Peale ülesande lahendamist veeretatakse uuesti täringut. Saadud silmade arv liidetakse eelnevale täringu silmade arvule. Nii saadakse teada järgmise lahendatava ülesande number.
  5. Lahendamine toimub kuni õpetaja märguandeni.

Võimalikud variandid:

Kui õpilased jõuavad ülesannete numbritega kaugele ning ülesanded hakkavad lõppema, võib hakata silmade arvu liitmise asemel lahutama.

Õpetaja küsimuste leht:

Õpilaste töölehed: