Vajalikud vahendid:

Igale rühmale üks munakarp

Tegevuse kirjeldus:

  1. Munakarbi sisekaanele kinnitada paber kümne õpitava taimeliigi nimetusega.
  2. Õpilased jagada kolmestesse rühmadesse ja anda rühma peale üks munakarp.
  3. Õpetaja annab ülevaate määratavatest liikidest, seejärel õpilased otsivad matka käigus ise liigid üles ja asetavad õigesse kohta munakarbis.
  4. Tunni lõpus näitab iga rühm oma tulemuse õpetajale ette.