Vajalikud vahendid:

Sõnad paberil vastavalt õpitavale teemale, näiteks veaohtlikud sõnad või võõrkeeles õpitavad sõnad

Tegevuse kirjeldus:

  1. Lepitakse kokku milliseid tähti ei tohi öelda. Tähe asemel lepitakse kokku hoopis üks tegevus. Näiteks tähe A asemel kummardus.
  2. Valitakse õpilane, kes hakkab sõnu tähthaaval ütlema. Kui on vaja tähthaaval öelda sõna “aabits”, siis õpilane kummardab kaks korda ning ütleb tähed b-i-t-s.
  3. Rohkemate õpilaste kaasamiseks võib ülesannet teha paaris või rühmades.