Vajalikud materjalid:

Kaks lehte õpitavate sõnadega, tahvlinäts lehtede kinnitamiseks, tahvel, sõnapilvi saad ise teha SIIN

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased jagatakse kaheks grupiks ja palutakse seista kahes kolonnis.
  2. Klassiruumist välja, koridori seinale kinnitab õpetaja mõlema võistkonna jaoks ühe lehe sõnadega.
  3. Mängu alates jookseb mõlemast võistkonnast esimene õpilane koridori, jätab lehelt meelde esimese sõna, jookseb tagasi tahvli juurde ning paneb selle kirja.
  4. Nüüd võib minna järgmine. Õpetaja märguande peale mäng peatub ja vaadatakse üle, kumb võistkond rohkem korrektselt kirjutatud sõnu tahvlile sai.

Võimalikud variandid:

– Sõnade lehel võivad mõlemal võistkonnal olla nii samad kui ka etteütlemise vältimiseks erinevad sõnad.

– Sõnad paberil võivad olla järjest, kuid ka sõnapilvena. Sõnapilve puhul võib punkte anda vaid kordumatute sõnade eest tahvlil. Nii on kõikide ootajate tähelepanu klassis tahvlil, et meelde jätta sõnu, mis tahvlil juba olemas on.

Töölehed: