Vajalikud vahendid:

Sõnasedelid, tekst

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased saavad endale lünkadega teksti.
2. Mängualale on ära peidetud erinevad sõnasedelid, millel oleva sõna peab lause lünka panema.
3. Sedelid tuleb mängualalt üles leida ja õigesse lünka panna.

Erinevad võimalused:

– Määrata sedeleid otsima õpilased, kellel tuleb üles leida kindel sõnasedel. Sealjuures juhendada külm-soe, et sedeli leidmine oleks kergem.
– Määrata teksti teema vastavalt õpilaste tasemele ja õpitavale teemale.
– Peita klassi ära nt erinevad omadussõnade sedelid. Igal õpilasel on laua peal 1 sedel ning ta peab klassiruumist leidma sellele omadussõnale sünonüümi.