Vajalikud vahendid:

Alus/tahvel, kirjutusvahend

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased jaotatakse rühmadesse ning iga grupp saab ühe sõnarühma (nt tegusõnad, nimisõnad jne).
2. Aja peale tuleb õpilastel kordamööda kirjutada tahvlile selle sõnarühma sõnu. Sõnu korrata ei tohi ning iga õige sõna annab punkti.
3. Võidab võistkond, kes kirjutab etteantud aja jooksul kõige rohkem õigeid sõnu.

Veel võimalusi:

  1. Õues saab kirjutada sõnu kriidiga asfaldile.