Tegevuse kirjeldus:

Näites kasutatud õppeteemat “sõnaliigid”.

  1. Enne mängu algust lepitakse üheskoos kokku erinevate sõnaliikide liigutused. Näiteks: sidesõna = kükk; tegusõna = käed üles.
  2. Üks õpilane, mängujuht, seisab klassi ees, ülejäänud õpilased klassi teises otsas.
  3. Mängujuht on seljaga õpilaste poole ja hõikab: „Sõnaliik, sõnaliik 1,2,…“ ja nr 3. asemel ütleb ühe sõna, näiteks „ning“. Lause ütlemise ajal peavad õpilased liikuma mängujuhi poole ja kui mängujuht ütleb  „ning“ , peavad õpilased seisma jääma ja tegema õiget kokkulepitud liigutust (ning = sidesõna = kükitama).
  4. Mängujuht keerab kohe peale sõna ütlemist ringi. Kes õpilastest liigutab või on vales asendis, liigub tagasi alguspunkti ja mäng jätkub.
  5. Kes jõuab esimesena mängujuhini, muutub ise mängujuhiks.

Näpunäited:

– Peale sõna ütlemist võib teha kolme sekundilise pausi, et õpilased jõuaks end õigesse asendisse panna. Kui õpilased harjuvad reeglitega, on mängida juba lihtsam ja võib mängu kiirendada.

– Esialgu võib liigutused tahvlile kirja panna või näidata plakatit.

Liigutuste plakat:

Saad sõna peal topeltkliki tehes muuta sõnu vastavalt vajadusele, õppeteemale

Erinevad võimalused:

– Saab kohandada erinevatesse tundidesse erinevate teemadega (kõik liigitamised, näiteks leht- või okaspuu, paaris või paaritu).

– Võimalik muuta tegevusi ja liigutusi, et see oleks huvitav ka suurematele õpilastele.