Vajalikud vahendid:

Erinevat värvi pesulõksud

Tegevuse kirjeldus:

  1. Iga õpilane saab endale ühe pesulõksu pluusi külge.
  2. Iga õpilane mõtleb välja ühe sõna. Näiteks punased- nimisõna, rohelised- omadussõna ja sinised- tegusõna.
  3. Moodustatakse rühmad nii, et igas rühmas oleks kolme erinevat värvi pesulõkse.
  4. Rühmas mooodustatakse enda sõnadega üks lause.
  5. Kaks rühma liituvad ning ülesandeks on moodustada liitlause.
  6. Liitlausele mõeldakse iga sõna juurde liigutus ning esitatakse koos liigutustega teistele.

Võimalikud variandid:

Pesulõkse võib ka lihtsalt gruppidesse jagamisel kasutada. Põnevamaks teeb ülesande, kui pesulõks kinnitada õpilase seljale nii, et ta ise ei näe mis värvi ta on ning sama värviga paarilise peab leidma vaikides.