Vajalikud vahendid:

Pall, tähekaardid

Tegevuse kirjeldus:

1. Iga laps saab ühe tähekaardi ning lapsed seisavad ringis, kaart enda ees põrandal.
2. Üks õpilane on ringi keskel palliga ning mõtleb ühe sõna.
3. Seejärel viskab ta palli järjest õpilastele, et moodustuks väljamõeldud sõna.
4. Kõik lapsed loevad kõva häälega kaasa tähtede järjekorda ja püüavad arvata väljamõeldud sõna.
5. Kes esimesena sõna ära arvab, vahetab ringisolijaga kohad ning mõtleb järgmise sõna.

Erinevad võimalused:

– Õpetaja võib määratleda ka teema, näiteks võõrsõnad või liitsõnad.