Vajalikud vahendid:

Paber igale õpilasele ja kirjutusvahend.

Tegevuse kirjeldus:

  1. Nelja liikmelised rühmad ( iga rühmaliige saab endale ühe sõnaliigi nimetuse:  1- nimisõna, 2- omadussõna, 3 – arvsõna, 4 -tegusõna) Iga õpilane kirjutab paberile selle sõnaliigi nimetuse.
  2. Õpilased lähevad 5-… minutiks  klassist välja  (võib ka õue) sõnu koguma.  
  3. Võib kokku leppida, et tehakse kolm ringi esimese ja kolmanda korruse vahel.
  4. Kirjutavad paberile vastava  hulga enda sõnaliike (algvormis), mida ümbruskonnast leiavad.
  5. Sõnajahilt tagasi tulnud istuvad kõik ühesugused sõnaliigid kokku, võrdlevad ja täiendavad oma pagasit.
  6. Nüüd pöörduvad kõik oma kodurühma tagasi saadud „saagiga“.
  7. Kodurühmas moodustatakse saadud sõnadest lauseid. 

Võimalikud variandid:

Lausete moodustamisel võib ka lisada erinevaid ülesandeid : kasutada erinevaid ajavorme, muutumatute sõnade lisamine jms.