Vajalikud vahendid:

Tekst

Tegevuse kirjeldus:

1. Lepitakse kokku, millist liigutust tehakse tegusõna (nt sirutus) ja nimisõna (nt küljepainutus) kuuldes.
2. Õpetaja loeb õpilastele vabalt valitud teksti.
3. Iga kord, kui tekstis on tegusõna, teevad lapsed sirutuse.
4. Iga kord, kui tekstis on nimisõna, teevad lapsed küljepainutuse.

Erinevad võimalused:

– Juurde saab lisada ka teisi liigutusi, kui sõnarühmasid või tunnuseid juurde lisada.
– Üks õpilane vestab juttu (nt oma nädalavahetusest). Klassikaaslased kuulavad ning liiguvad vastavalt jutus öeldud tegusõnadele.